تنهایی شیک تره:)))))))

تنهایی شیک تره:)))))))

دوستانی که اینترنت ندارید و نگران هستید که امیر و رهام پستی توی اینستاگرام گذاشتند یا نه؟ نگران نباشید پستی نذاشتند💙 💙 خیالتون راحت

دوستانی که اینترنت ندارید و نگران هستید که امیر و رهام پستی توی اینستاگرام گذاشتند یا نه؟ نگران نباشید پستی نذاشتند💙 💙 خیالتون راحت

گفت:سیگار ترک کردی؟

گفت:سیگار ترک کردی؟

خوبی؟♥ ♥

خوبی؟♥ ♥

اما با آدم های بی ارزش دردودل نکن:):black_heart_suit:

اما با آدم های بی ارزش دردودل نکن:):black_heart_suit:

چه بی رحمه:) #آهنگ ناخدا #ماکان بند #Macan Band ♥

چه بی رحمه:) #آهنگ ناخدا #ماکان بند #Macan Band ♥

چقدر قشنگ حرف میزنه #ماکان بند #Macan Band 💛 💛 💛 💛 💛

چقدر قشنگ حرف میزنه #ماکان بند #Macan Band 💛 💛 💛 💛 💛

عاشقانه دوستت دارم #مگا استار💛 💛 💛 💛 💛

عاشقانه دوستت دارم #مگا استار💛 💛 💛 💛 💛

دگر هیچ:) #امیر مقاره #amir maghare 😘 😘

دگر هیچ:) #امیر مقاره #amir maghare 😘 😘

آرزو:) #رهام هادیان #roham hadan 💜

آرزو:) #رهام هادیان #roham hadan 💜

عشقت:) #آهنگ یه لحظه نگام کن #ماکان بند #Macan Band ♥ ♥ ♥

عشقت:) #آهنگ یه لحظه نگام کن #ماکان بند #Macan Band ♥ ♥ ♥

💜 رهام عاشقتونه #یه خانواده دارم #رهام هادیان #roham hadan 💜

💜 رهام عاشقتونه #یه خانواده دارم #رهام هادیان #roham hadan 💜

حتی کلمات هم نمی توانند توصیف کنند چقدر دوستان دارم💜 💜 💜 💜 #ماکان بند #Macan Band

حتی کلمات هم نمی توانند توصیف کنند چقدر دوستان دارم💜 💜 💜 💜 #ماکان بند #Macan Band

💜 دلم:) #آهنگ ایرانی اصل #ماکان بند #Macan Band💜

💜 دلم:) #آهنگ ایرانی اصل #ماکان بند #Macan Band💜

♥ خدا:) #آهنگ خدا #ماکان بند #Macan Band ♥

♥ خدا:) #آهنگ خدا #ماکان بند #Macan Band ♥

💜 #ماکان بند #Macan Band 💜

💜 #ماکان بند #Macan Band 💜

😘 عشق:) #امیر مقاره #amir maghare😘

😘 عشق:) #امیر مقاره #amir maghare😘