karami92

|بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم|
| شـهدا شرمنـده ایم...! |

امـروزصداےآهنگ‌های لُس‌آنجلسی آنقدربلند اسـت
ڪہ‌فریادهای«حاج‌مهــدے‌باڪـری» بہ‌گوش‌نمیرسد

امروزهمہ« #حاج‌ابراهیم‌همت » را
با اتوبان‌همت می‌شناسند!

امروز نامِ شهیـد را برای اینڪہ
بچـہ‌ها خشونت طلب بار نیایند
از ڪوچہ‌ها برداشتہ
و نامِ نگین و جاوید میگذارند !

امروز ستارگان هالیوود آنقدر زیادند
ڪہ دیگر ڪسی ستارگانِ درخشان (شـهـدا) را نمی‌بیند!

امروز همـہ بہ دنبال ڪسب نام هستند
وگمنامی‌فقط‌براےشـهـدا بہ‌ارث‌رسیده‌است !

امروز ‌جانبازانِ‌ موجـی را
از اجتماع دور نگہ می‌دارند
تا آسیبی به افڪار عمومی نرسانند ...

امروز ڪسی نمیداند #شهیدمهدی‌باڪری در وصیت‌نامہ خود از خـدا خواسته بود
جسدش برنگردد و تڪہ‌ای از زمین را اشغال نڪند ! :)

امروز ڪسی نمیداند
شب عملیات خیبر حاج‌مهدی‌باڪری،
برادرش حمیدباڪری را جا گذاشت و رفت ...

امروز ڪسی نمی‌داند #شهیدمهدی‌زین‌الدین ،
رتبہ‌چهارڪنڪور سراسری‌را داشت

امروز ڪسی نمی‌داند
تڪہ‌های پیڪر شهیدی را
درون گونی براے خانواده‌اش فرستاده بودند

این حساب کاربری خصوصی میباشد