پچه ها ويس اصلا براى من باز نميشه
۸

پچه ها ويس اصلا براى من باز نميشه

آدم است ديگر.......گاهى نفس کشيدنش سخت است, دلش تنگ وگريه مي...
۹

آدم است ديگر.......گاهى نفس کشيدنش سخت است, دلش تنگ وگريه مي...

مورد داشتيم باشلوارک رفته توباغچه خونشون عکس گرفته نوشته ترک...
۴

مورد داشتيم باشلوارک رفته توباغچه خونشون عکس گرفته نوشته ترک...

از کسى که دلش گرفته نپرسيد چرا؟ آدماوقتى نمينونن دليله نارحت...
۱

از کسى که دلش گرفته نپرسيد چرا؟ آدماوقتى نمينونن دليله نارحت...

رسم رفاقت اينه که بارفيق پيربشى نه اينکه وسطه راه ازرفيق سير...
۵

رسم رفاقت اينه که بارفيق پيربشى نه اينکه وسطه راه ازرفيق سير...

توهمه ديگه چيکارش ميشه کرد
۲

توهمه ديگه چيکارش ميشه کرد

خوب کارى باهاتون ميکنيم حقتونه
۳

خوب کارى باهاتون ميکنيم حقتونه

امروز کسى که عطرتورا زده بود ازکنارم گذشتاين يعنى: قتل غيرعم...
۶

امروز کسى که عطرتورا زده بود ازکنارم گذشتاين يعنى: قتل غيرعم...

سنندج.خيابان فردوسى
۲

سنندج.خيابان فردوسى

بچه ها يکى اينو واسم کادو آورده به نظرتون قشنگه نگهش دارم؟
۱۱

بچه ها يکى اينو واسم کادو آورده به نظرتون قشنگه نگهش دارم؟

شبه همگى بخيرفقط قبل ازاون يه سربياپايينجيشبوسلالا
۱۰

شبه همگى بخيرفقط قبل ازاون يه سربياپايينجيشبوسلالا

آدمک آخر دنياست بخندآدمک مرگ همينجاس بخنددسته خطى که تو راعا...
۱۸

آدمک آخر دنياست بخندآدمک مرگ همينجاس بخنددسته خطى که تو راعا...

اينم خواهرزاده من هونيا
۲۳

اينم خواهرزاده من هونيا

زندگى به من آموخت هيچ چيز ازهيچکس بعيدنيست
۶

زندگى به من آموخت هيچ چيز ازهيچکس بعيدنيست

تو باشي وبارون ويه کوچه بى انتها،...........به دنياميگم خداح...
۳

تو باشي وبارون ويه کوچه بى انتها،...........به دنياميگم خداح...