k..f

kazem_albo

امتیاز
444000
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
17
مورد‌ علاقه
157

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺋﻢﺑﻮﺩﯼ ﮐﻨﺎﺭﻡﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖﻧﺪﺍﺭﻡﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡﮐ...

49

ﭼﻪ ﻗﺪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻣﺖ ﻧﻤﯿﺮﯼ ...

19

عشق ﻓﺮﻣﺎﻥﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﮐﻨﻢﺭﻭﺯﻭ ﺷﺐ ﺯﯾﺮﻟﺒﻢ ﺍﺳﻢ...

13

توراه این صحنه دردناک رودیدم خداروشکر پرسیدم زنده بودن.

5

☆☆☆☆☆

20

ﭘﯿﺸﻢ ﺑﻤﻮﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻦﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ . ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ...

6

ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺣﺴﻮﺩ ﻣﯿﺸﯽ ...ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ...ﭼﺸﻢ ﺩﯾﺪﻥ ﻧﮕﺎﻫ...

8

ﺩﻟﻢ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ... ♥ﻫﻤﻮﻧﺎ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺍﺯ ﺧﻮ...

12

ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﻢﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺭﻧﮓ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻣ...

11

♡☆♡☆♡

7

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ..……ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ …………ﺩﻟﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ .………ﺁﺭﯼ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘ...

2

شهد شاعره العراقیه...

4

ﺑﺎﺯ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ ﺗﻮ ﺭﺍﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﯿﺴﭙﺎﺭﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺎﺭ...

9

ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﺩﻟﺘﻨﮕﺘﻢﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺖﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ ﻣ...

13

♡♡♡♡♡

5

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺍﻓﮑﺎﺭﻡ ﺑﺮ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﺑﺎﻡ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺩﺭﻏﺒﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ...