خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی هر پریشان نظری لایق دیدار ...
۶

خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی هر پریشان نظری لایق دیدار ...

ماها خیلی راحت میگذریم از دلی که عاشقش کردیم ، دل گرمش کردیم...
۱۳

ماها خیلی راحت میگذریم از دلی که عاشقش کردیم ، دل گرمش کردیم...

تو نباشی؛ چرا دو تا صندلی؟!تو نباشی؛ چرا دو تا پنجره؟!تو نبا...
۲۸

تو نباشی؛ چرا دو تا صندلی؟!تو نباشی؛ چرا دو تا پنجره؟!تو نبا...

کاش غصه تموم میشد کاش گریه نمیکردم  /  من باعث و بانی شم دنب...
۳۲

کاش غصه تموم میشد کاش گریه نمیکردم  /  من باعث و بانی شم دنب...

تو این همه سال که به نقش و نقاشی مشغول بودمیاد گرفتم که میشه...
۱۷

تو این همه سال که به نقش و نقاشی مشغول بودمیاد گرفتم که میشه...

دور خودت دایره ای بکشدایره ای به وسعتِ بیخیال بودن ...دایره ...
۱۱

دور خودت دایره ای بکشدایره ای به وسعتِ بیخیال بودن ...دایره ...

لــب بـر لــب معشـــوقهنهـــادن عشــق اســتاز کــــام لبـــش...
۳۹

لــب بـر لــب معشـــوقهنهـــادن عشــق اســتاز کــــام لبـــش...

ليوان سرد و گرم بشه میشکنهچه برسه به قلب آدمابا هم مهربون با...
۲۸

ليوان سرد و گرم بشه میشکنهچه برسه به قلب آدمابا هم مهربون با...

بی تــو هـر لحظه مـرا بیمـ فــرو ریخـتن اســتمثل شهــری ک به...
۱۵

بی تــو هـر لحظه مـرا بیمـ فــرو ریخـتن اســتمثل شهــری ک به...

براے چہ  برایـــــت "بمیـــــــــــــــــــــرم" ...؟!وقتي م...
۳۲

براے چہ برایـــــت "بمیـــــــــــــــــــــرم" ...؟!وقتي م...

«دل» مراقبت میخواهد تا دل بماند ...دل را مراقب نباشی زمین می...
۲۴

«دل» مراقبت میخواهد تا دل بماند ...دل را مراقب نباشی زمین می...

میدانی زیبایی سجده در چیست؟این است که تو در زمین سر به سجده ...
۲۶

میدانی زیبایی سجده در چیست؟این است که تو در زمین سر به سجده ...

انــســان‌ها به میزان حقارتشان توهین میکنند. به میزان فرهنگش...
۲۳

انــســان‌ها به میزان حقارتشان توهین میکنند. به میزان فرهنگش...

دلم می‌خواهد جای خنده‌هایت باشم و بخندم برایت دلم می‌خواهد ج...
۱۵

دلم می‌خواهد جای خنده‌هایت باشم و بخندم برایت دلم می‌خواهد ج...

چیزے کہ سرنوشت انسان را مےسازد استعدادهایش نیست،انتخابہایش ا...
۲۰

چیزے کہ سرنوشت انسان را مےسازد استعدادهایش نیست،انتخابہایش ا...

هرگز دلت را به روزگار مسپار .......نتیجه اش نامیدی است ........
۱۳

هرگز دلت را به روزگار مسپار .......نتیجه اش نامیدی است ........

دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت.دنیا همان چیزی می‌شود كه ما می‌...
۱۹

دنیا نه خوشبخت است، نه بدبخت.دنیا همان چیزی می‌شود كه ما می‌...

گفتن دوستت دارم همیشه شبیه دل به دریا زدن استرها کردنِ تیری ...
۱۵

گفتن دوستت دارم همیشه شبیه دل به دریا زدن استرها کردنِ تیری ...

‌فرو رفتمـ به دریایۍ که نه پای و نه سر داردولۍ هر قطره‌ای از...
۲۷

‌فرو رفتمـ به دریایۍ که نه پای و نه سر داردولۍ هر قطره‌ای از...