امتیاز
5000
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
1

صبح بخیر دوستان عزیزم 😍😍😍

ریا نباشه صد متری خونمونه،😍😍😍😍

2

ایلامروستای پاکل گراب 😍😍😍

هدیه طبیعت به ما زیبایی ست،😍😍😍ایلام روستای پاکل گراب

جای دوستان خالی 😍😘

3

بلوط نماد استقامت 😍😍

2

طبیعت زیبای مله پنچاب

قله کان صیفی روستای چنار باشیایلام 😍😍

3

غار برزرد کوه سیوان 😍😍😍

تنگه کافرین شهرستان بدره 😍😍😍😍

تنگه رازیانه پنج کیلومتری خونمون 😍😍

آبشار دربند شهرستان بدره 😍😍😍

5

نمای زیبایی از تنگه سراک واقع در شهرستان بدره استان ایلامصاح...

این غار زیبا که شبیه جمجمه انسان میمونهدر بیشه دراز استان ای...

3

از زیبایی های طبیعت ایلام

زعفران وحشی 😍😍

1

اینم معماری پرندگان 😍😍😍

1

سنگ قبر قدیمی

1

صدرصد طبیعی 😋😋😍

2

اینجا زرین آباد ایلام هستش