خادم الشهدا

khadem.alshohada

درخت خشکم و هم صحبت کبوترها
توهم خستگی ات در رفت
میپری از من🖤

😎 #خاص #زیبا #جذاب #VIDEO #طنز
۳۰

😎 #خاص #زیبا #جذاب #VIDEO #طنز

سلام من نیما ام فکر نکنم کسی دیگه منو یادش باشه یه دورانی پی...
۴۴

سلام من نیما ام فکر نکنم کسی دیگه منو یادش باشه یه دورانی پی...

#خادم_الشهدابرای منتظران ،بازگشت استخوان ها و پلاک ها ،یعنی ...
۱

#خادم_الشهدابرای منتظران ،بازگشت استخوان ها و پلاک ها ،یعنی ...

#خادم_الشهدا3#مجید_سوزوکی_فاطمیون....#صادق از شهدای عزیز و خ...
۶

#خادم_الشهدا3#مجید_سوزوکی_فاطمیون....#صادق از شهدای عزیز و خ...

((دشمن حسین است سینه زن بی نماز))#خادم_الشهدا

((دشمن حسین است سینه زن بی نماز))#خادم_الشهدا

فرق من با تو این است...تو نمازت را ناز میخواندیمن با ناز نما...

فرق من با تو این است...تو نمازت را ناز میخواندیمن با ناز نما...

چرا میگوییم اسرائیل باید نابود شود؟؟؟#خادم_الشهداIsrael and ...
۱

چرا میگوییم اسرائیل باید نابود شود؟؟؟#خادم_الشهداIsrael and ...

#خادم_الشهدابه دقت نگاه کن! :tanabata_tree:از شکاف زخم ها خو...
۱

#خادم_الشهدابه دقت نگاه کن! :tanabata_tree:از شکاف زخم ها خو...

#خادم_الشهدا
۱

#خادم_الشهدا

#خادم_الشهدا
۱

#خادم_الشهدا

#خادم_الشهدا

#خادم_الشهدا

#خادم_الشهدا

#خادم_الشهدا

#خادم_الشهدا
۱

#خادم_الشهدا

#پسران_حضرت_زهرایی
۲

#پسران_حضرت_زهرایی

#خادم_الشهداسربند بستن ..‌‌یعنی ..‌دیگر دلت ..‌بندِ این و آن...

#خادم_الشهداسربند بستن ..‌‌یعنی ..‌دیگر دلت ..‌بندِ این و آن...

#خادم_الشهدا وداع فرزند و همسر شهید آتشنشان ، با#شهید_محمد_آ...
۱

#خادم_الشهدا وداع فرزند و همسر شهید آتشنشان ، با#شهید_محمد_آ...

‌#خادم_الشهداوقتیبه جای کـلاغدر آن بازی کودکانهگفتم :#بـابـا...
۲

‌#خادم_الشهداوقتیبه جای کـلاغدر آن بازی کودکانهگفتم :#بـابـا...

#خادم_الشهدابابایی! کارنامم رو امضا میکنیخودکارتم شستم آوردم...
۲

#خادم_الشهدابابایی! کارنامم رو امضا میکنیخودکارتم شستم آوردم...