بیانیه خانواده فرمانده شهید نیروی قدس به مناسبت روز جهانی قدس ۱۳۹۹ خانواده شهید روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با صدور بیانیه ای که در رسانه های عمومی منتشر شده است اعلام کردند تا روز رهایی ...

بیانیه خانواده فرمانده شهید نیروی قدس به مناسبت روز جهانی قدس ۱۳۹۹ خانواده شهید روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با صدور بیانیه ای که در رسانه های عمومی منتشر شده است اعلام کردند تا روز رهایی قدس شریف و نابودی رژیم صهیونی ایستادگی می کنیم. متن این بیانیه را در ادامه ...

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

ای قدس! تا ظهور منجی بشریت، فریادت می زنیم... یا قدس! سنصرخ لک حتی یظهر مخلص البشریة ... O Quds! We will cry out to you until the resurrection of humanity ... #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل ...

ای قدس! تا ظهور منجی بشریت، فریادت می زنیم... یا قدس! سنصرخ لک حتی یظهر مخلص البشریة ... O Quds! We will cry out to you until the resurrection of humanity ... #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

سلام بر برادران و خواهران دینی مان، در قدس شریف. آزادی شما نزدیک است. و تا محو اسرائیل گامی بیش نمانده... تحیة إلی إخوتنا وأخواتنا فی القدس. حریتک قریبة. وإلی أن تختفی إسرائیل ، تبقی ...

سلام بر برادران و خواهران دینی مان، در قدس شریف. آزادی شما نزدیک است. و تا محو اسرائیل گامی بیش نمانده... تحیة إلی إخوتنا وأخواتنا فی القدس. حریتک قریبة. وإلی أن تختفی إسرائیل ، تبقی خطوة واحدة فقط ... #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

✅ مگر میشود کسی دلباخته ی فرمانده ی سپاه قدس باشد ولی نسبت به آرمانش که آزادی قدس هست بی تفاوت باشد؟! #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

✅ مگر میشود کسی دلباخته ی فرمانده ی سپاه قدس باشد ولی نسبت به آرمانش که آزادی قدس هست بی تفاوت باشد؟! #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

به زودی مژده ظفر و پیروزی خواهد رسید وقدس آزاد خواهد شد... The good news of victory will come soon and the Qods will be released ... أخبار النصر الجیدة ستأتی قریبًا وسیُطلق القدس ...

به زودی مژده ظفر و پیروزی خواهد رسید وقدس آزاد خواهد شد... The good news of victory will come soon and the Qods will be released ... أخبار النصر الجیدة ستأتی قریبًا وسیُطلق القدس ... #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

🚩 یک سیب بر زمین افتاد، نیوتن جاذبه را کشف کرد. هزاران فلسطینی بر زمین می افتند و هنوز کسی انسانیت را کشف نکرده 🚩 سقطت تفاحة علی الأرض، کشف نیوتون قانون الجاذبیة، الآف الفلسطینیون ...

🚩 یک سیب بر زمین افتاد، نیوتن جاذبه را کشف کرد. هزاران فلسطینی بر زمین می افتند و هنوز کسی انسانیت را کشف نکرده 🚩 سقطت تفاحة علی الأرض، کشف نیوتون قانون الجاذبیة، الآف الفلسطینیون یسقطون علی الأرض، و لم یکتشف أحد الإنسانیة بعد !! 🚩 An apple fell to ...

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

مقام معظم رهبری: درمسئله فلسطین،آنچه که هدف است،استنقاذفلسطین است؛یعنی محو دولت اسرائیل. #القدس_درب_الشهداء الإمام الخامنئی: فی حالة فلسطین ، الهدف هو إقناع الفلسطینیین ، أی القضاء علی دولة إسرائیل. #القدس_درب_الشهداء imam Khamenei: In the case ...

مقام معظم رهبری: درمسئله فلسطین،آنچه که هدف است،استنقاذفلسطین است؛یعنی محو دولت اسرائیل. #القدس_درب_الشهداء الإمام الخامنئی: فی حالة فلسطین ، الهدف هو إقناع الفلسطینیین ، أی القضاء علی دولة إسرائیل. #القدس_درب_الشهداء imam Khamenei: In the case of Palestine, the goal is to overthrow the Palestinians, that is, to wipe out the ...

🔻این دیوارها حائل نخواهد بود! فرو خواهد ریخت... #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

🔻این دیوارها حائل نخواهد بود! فرو خواهد ریخت... #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

روز جهانی قدس ابتکار هوشمندانه پیشوای فقید انقلاب اسلامی، از یک سو نماد باور صادقانه نظام اسلامی به آموزه‌های دینی و از دیگر سو نماد حمایت از آزادی و انسان ستمدیده است؛ ابتکاری که آرمانهای ...

روز جهانی قدس ابتکار هوشمندانه پیشوای فقید انقلاب اسلامی، از یک سو نماد باور صادقانه نظام اسلامی به آموزه‌های دینی و از دیگر سو نماد حمایت از آزادی و انسان ستمدیده است؛ ابتکاری که آرمانهای دینی، انسانی، سیاسی و تاریخی امت اسلام را با قداست «شهرالله» پیوند داد و زمینه‌ساز ...

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

#القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

They say the #Palestinians have sold their #homes to the #Zionists! This #Palestinian man is also selling his lush #house and #farm to the Zionists!😏😒 with his defenseless #wife and #child. #Israeli_lies #lie #Israel #palestine ...

They say the #Palestinians have sold their #homes to the #Zionists! This #Palestinian man is also selling his lush #house and #farm to the Zionists!😏😒 with his defenseless #wife and #child. #Israeli_lies #lie #Israel #palestine #FreePalestine #BDS #Arab #muslim #occupation #freedom #HumanRights #Israeli #USA #humanity #spain #UK #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل ...

ای رژیم غاصب! روزی خواهد رسید که تقاص خون مظلومان دنیا و سردار رشید مظلوممان شهید قدس را به دست امام زمان (عج) خواهی داد! آن روز دیر نیست. #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

ای رژیم غاصب! روزی خواهد رسید که تقاص خون مظلومان دنیا و سردار رشید مظلوممان شهید قدس را به دست امام زمان (عج) خواهی داد! آن روز دیر نیست. #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

رهبر حکیم و بصیر ما امام خامنه ای فرمودند: «مسئله اول جهان اسلام مسئله فسلطین است. روز قدس برای جهان اسلام اهمیت بسیار ویژه ای دارد و روز قدس روز اتحاد و همبستگی مسلمانان است.» ...

رهبر حکیم و بصیر ما امام خامنه ای فرمودند: «مسئله اول جهان اسلام مسئله فسلطین است. روز قدس برای جهان اسلام اهمیت بسیار ویژه ای دارد و روز قدس روز اتحاد و همبستگی مسلمانان است.» #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

Al-Quds Day is the day of crying for justice from the larynx of the justice seekers of the world... روز قدس روز سر دادن فریاد عدالت از حنجره عدالت خواهان جهان است. یوم القدس هو ...

Al-Quds Day is the day of crying for justice from the larynx of the justice seekers of the world... روز قدس روز سر دادن فریاد عدالت از حنجره عدالت خواهان جهان است. یوم القدس هو یوم الصراخ من أجل العدالة من حنجرة العدالة للعالم. #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸

🔴 گفت: پس از 40 سال گفتن

🔴 گفت: پس از 40 سال گفتن " #مرگ_بر_اسرائیل" و شعار مبارزه با #اسرائیل، چه نتیجه ای گرفته اید؟! چه گیرتان آمده و..👆 #فلسطین #جنبش #جهانی #تحریم #مقاومت #غزه #سلبریتی #هالیوود #شکیرا #روزقدس #اسراییل #فلسطینی #حزب_الله #القدس_درب_الشهداء #FlyTheFlag #covid1948 #FreePalestine #israel #palestine #terrorism #palestinewillbefree #QudsDay #BDS #FreePalestine #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #مرگ_بر_اسرائیل ...