باور به افول قدرت آمریکا روز به روز در جهان بیشتر خود را نشا...
۰

باور به افول قدرت آمریکا روز به روز در جهان بیشتر خود را نشا...

پنج محور مهم افول آمریکا از منظر مقام معظم رهبری:
در گزارش و...
۰

پنج محور مهم افول آمریکا از منظر مقام معظم رهبری: در گزارش و...

مقام معظم رهبری در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان فرمودند:
دل...
۰

مقام معظم رهبری در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان فرمودند: دل...

مقام معظم رهبری:
 آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که ان...
۰

مقام معظم رهبری: آمریکای امروز از آمریکای چهل سال قبل که ان...

یکی از دلایل کم شدن نفوذ آمریکا در طول این سال‌ها علاوه بر م...
۰

یکی از دلایل کم شدن نفوذ آمریکا در طول این سال‌ها علاوه بر م...

دوران افول آمریکا شروع شده، به طوری که در نتیجه این افول، آم...
۲

دوران افول آمریکا شروع شده، به طوری که در نتیجه این افول، آم...

افول موریانه‌ای به این معنی است که یک‌وقتی یک شیء ظاهر خوبی ...
۰

افول موریانه‌ای به این معنی است که یک‌وقتی یک شیء ظاهر خوبی ...

#افول_آمریکا
 
#نمیتوانم_نفس_بکشم 

#جورج_فلوید
#USDeclineMa...
۰

#افول_آمریکا #نمیتوانم_نفس_بکشم #جورج_فلوید #USDeclineMa...

یکی از نشانه‌هایی که کارشناسان از آن به‌عنوان عاملی بر سرعت ...
۰

یکی از نشانه‌هایی که کارشناسان از آن به‌عنوان عاملی بر سرعت ...

واقعیت این است که آمریکا دیگر آن کشوری نیست که در ۱۰ سال گذش...
۰

واقعیت این است که آمریکا دیگر آن کشوری نیست که در ۱۰ سال گذش...

#افول_آمریکا
 
#نمیتوانم_نفس_بکشم 

#جورج_فلوید
#USDeclineMa...
۰

#افول_آمریکا #نمیتوانم_نفس_بکشم #جورج_فلوید #USDeclineMa...

با نگاهی به برنامه‌های ۴۰ ساله امریکا علیه جمهوری اسلامی ایر...
۰

با نگاهی به برنامه‌های ۴۰ ساله امریکا علیه جمهوری اسلامی ایر...

اگر چه در داخل کشورمان هنوز تعدادی به «ما می‌توانیم» اعتقادی...
۰

اگر چه در داخل کشورمان هنوز تعدادی به «ما می‌توانیم» اعتقادی...

آمریکا به عنوان کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم خودش را قدرت ب...
۰

آمریکا به عنوان کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم خودش را قدرت ب...

#افول_آمریکا
 
#نمیتوانم_نفس_بکشم 

#جورج_فلوید
#USDeclineMa...
۰

#افول_آمریکا #نمیتوانم_نفس_بکشم #جورج_فلوید #USDeclineMa...

#افول_آمریکا
 
#نمیتوانم_نفس_بکشم 

#جورج_فلوید
#USDeclineMa...
۰

#افول_آمریکا #نمیتوانم_نفس_بکشم #جورج_فلوید #USDeclineMa...

رهبر معظم انقلاب: آمریکا نتوانسته بر روحیه استقلال طلبی جوان...
۰

رهبر معظم انقلاب: آمریکا نتوانسته بر روحیه استقلال طلبی جوان...

رهبر معظم انقلاب:رئیس جمهور آمریکا آبروی لیبرال دموکراسی را ...
۰

رهبر معظم انقلاب:رئیس جمهور آمریکا آبروی لیبرال دموکراسی را ...

نیروهای گارد ملی آمریکا در بسیاری از شهرها و ایالت‌های این ک...
۰

نیروهای گارد ملی آمریکا در بسیاری از شهرها و ایالت‌های این ک...

#افول_آمریکا
 
#نمیتوانم_نفس_بکشم 

#جورج_فلوید
#USDeclineMa...
۰

#افول_آمریکا #نمیتوانم_نفس_بکشم #جورج_فلوید #USDeclineMa...