مسافر

khaleghdad

چوبلبل هرکجاباشددلش میل چمن دارد:

مسافرهرکجاباشد دلش میل وطن دارد:
البته.
من ملک بودم فردوس برین جا

عید آن دارد که حق را شد مریدیعنی کسی که در مقابل حقیقت از خو...
۲

عید آن دارد که حق را شد مریدیعنی کسی که در مقابل حقیقت از خو...

ازکانال استاد نقویاناز کانال دوست مهربانم استاد بابایی نازنی...
۱

ازکانال استاد نقویاناز کانال دوست مهربانم استاد بابایی نازنی...

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)راخدمت تمام مسلمانان تبریک عرض می‌کنم...
۵

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)راخدمت تمام مسلمانان تبریک عرض می‌کنم...

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)راخدمت تمام مسلمانان تبریک عرض می‌کنم...
۳۰۷۳

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)راخدمت تمام مسلمانان تبریک عرض می‌کنم...

معجزه ‏ای از جواد الائمه صلوات الله علیه شیخ مفید رحمةالله ا...
۳

معجزه ‏ای از جواد الائمه صلوات الله علیه شیخ مفید رحمةالله ا...

.عرض تبریکخجسته میلاد نهمین امام همام اباجعفر، امام محمد تقی...
۱

.عرض تبریکخجسته میلاد نهمین امام همام اباجعفر، امام محمد تقی...

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: طبق قوانین جمهوری اسلامی ای...
۴

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: طبق قوانین جمهوری اسلامی ای...

یا زهرا (س)اسم زهرا آبروی عالم استاسم زهرا چون نگین خاتم است...
۴

یا زهرا (س)اسم زهرا آبروی عالم استاسم زهرا چون نگین خاتم است...

جوانان مهاجرین افغانستان مقیم تهران. و شهرهای نزدیک به تهران...

جوانان مهاجرین افغانستان مقیم تهران. و شهرهای نزدیک به تهران...

سال نو یا نوروز در افغانستاندر افغانستان جشن نوروز طبق سنت‌ه...
۱

سال نو یا نوروز در افغانستاندر افغانستان جشن نوروز طبق سنت‌ه...

باید پرچم بنام اسرائیل بالا نباشد.
۱

باید پرچم بنام اسرائیل بالا نباشد.

حفیظ الله جان .این اسرائیلی را خاکمالش کرد.

حفیظ الله جان .این اسرائیلی را خاکمالش کرد.

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده استخوش خرامیده و با حسن و وق...
۲

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده استخوش خرامیده و با حسن و وق...

زبایی طبیعت
۱

زبایی طبیعت

شاید فردای نباشد

شاید فردای نباشد

مسلمانان هوشیار باشید
۲

مسلمانان هوشیار باشید

صلب آسایش نکن

صلب آسایش نکن

تیر زهر الود شیطان
۱

تیر زهر الود شیطان

فقط یک دقیقه
۲

فقط یک دقیقه

دلیل آوردن...

دلیل آوردن...