KHASHAYAR

khashayar97

⁦☺️⁩....⁦⁦خسته تر از آنیم که مینمایانیم

ماکه داریم میریم برا مرحله بعد خدمت ...آموزشی ام تموم شد و م...

ماکه داریم میریم برا مرحله بعد خدمت ...آموزشی ام تموم شد و م...

خب خب ما بعد یماه آموزشی اومدیم ریکاوری و ادامه خدمت😎یکم صدا...
۹

خب خب ما بعد یماه آموزشی اومدیم ریکاوری و ادامه خدمت😎یکم صدا...

خب بالاخره نوبت سربازی شد...ویسگون یجورایی تو همه ی روزگار م...
۱۲

خب بالاخره نوبت سربازی شد...ویسگون یجورایی تو همه ی روزگار م...

مطمئن شو همون کسی که الان تو ماشینت کنارت میشینه وقتی شرایط ...
۳

مطمئن شو همون کسی که الان تو ماشینت کنارت میشینه وقتی شرایط ...

زندگی چَندُمته که توقع داری اشتباهی نکنی؟
۱

زندگی چَندُمته که توقع داری اشتباهی نکنی؟

همیشه یه نفر هست که باعث میشه عاشق یه آهنگ، یه عطر یا یه اسم...
۱۱

همیشه یه نفر هست که باعث میشه عاشق یه آهنگ، یه عطر یا یه اسم...

این روزها ،ما از آدم های روزگارمان خسته ایم !منتظر هم نیستیم...

این روزها ،ما از آدم های روزگارمان خسته ایم !منتظر هم نیستیم...

باید بلد شد ؛گذشتن از بعضی آدم ها را !گذشتن از تمامِ وابستگی...

باید بلد شد ؛گذشتن از بعضی آدم ها را !گذشتن از تمامِ وابستگی...

میریم که داشته باشیم یه اس دی پرووووآااا

میریم که داشته باشیم یه اس دی پرووووآااا

خبری در راه است...😎
۳۳

خبری در راه است...😎

زندگی چَندُمته که توقع داری اشتباهی نکنی؟

زندگی چَندُمته که توقع داری اشتباهی نکنی؟

کاش میشد:بچگی را زنده کردکودکی شد،کودکانه گریه کردشعر ” قهر ...
۴

کاش میشد:بچگی را زنده کردکودکی شد،کودکانه گریه کردشعر ” قهر ...

خودمون یجاییمدلمون یجا فکرمون هزار جا

خودمون یجاییمدلمون یجا فکرمون هزار جا

پائولو کوئیلو یه جا میگفت آدما وقتی به گنج برسن ازش رد میشن،...
۱

پائولو کوئیلو یه جا میگفت آدما وقتی به گنج برسن ازش رد میشن،...

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته اینه که فکر میکنه دیگ...

بزرگترین اشتباه کسی که خرش از پل گذشته اینه که فکر میکنه دیگ...

اینو یادمون باشه:فراموش می‌شوی گویی که هرگز نبوده‌ای.

اینو یادمون باشه:فراموش می‌شوی گویی که هرگز نبوده‌ای.

چایی اگه انسان بود همونی بود که تو شادیات باهات میخندید و تو...

چایی اگه انسان بود همونی بود که تو شادیات باهات میخندید و تو...

متنفرم از زمان هایی که روی افکارم و احساساتم تسلط ندارم. گاه...
۱

متنفرم از زمان هایی که روی افکارم و احساساتم تسلط ندارم. گاه...

درست آن نقطه از زندگیکه رنگش خیلی به سیاهی میرودبه همان نقطه...

درست آن نقطه از زندگیکه رنگش خیلی به سیاهی میرودبه همان نقطه...

دلتنگی من تمام نمی‌شود همين که فکر کنممن و تو، دو نفريم دلتن...
۲

دلتنگی من تمام نمی‌شود همين که فکر کنممن و تو، دو نفريم دلتن...