روحت شاد
۲

روحت شاد

نان با طمع عشق با عاشقا
۱

نان با طمع عشق با عاشقا

آجیل شب یلدا یلدا مبارک

آجیل شب یلدا یلدا مبارک

ماندانا عزیزم کیف میکنه

ماندانا عزیزم کیف میکنه

به به چه خوشمزه بفرماید

به به چه خوشمزه بفرماید

هم خودش هم مدل موش قشنگه

هم خودش هم مدل موش قشنگه

خیلی قشنگه

خیلی قشنگه

چقد پیر شده
۱

چقد پیر شده

خیلی زیبا

خیلی زیبا

یاحسین

یاحسین

عزیزم رامتین

عزیزم رامتین

عزیزم رامتین نوه عزیزم
۱

عزیزم رامتین نوه عزیزم

اینم نوه برادرمه علی چند روز دنیا اومده

اینم نوه برادرمه علی چند روز دنیا اومده

چه شهامتی

چه شهامتی

نوه گلم روژا

نوه گلم روژا

لباس محلی

لباس محلی

اینم قشنگه

اینم قشنگه

دوسش دارم

دوسش دارم

اینم یه رنگ دیگه

اینم یه رنگ دیگه