Elnaz

khum


My life💎
My choices❣
My mistakes🚫🖤
My lessons📒💫
Are none of your business!😏👊🏻

زندگی ام💎
انتخاب هایم❣
اشتباهاتم🖤🚫
درس هایم📒💫
هیچ کدام به تو مربوط نیست!😏👊🏻#فرودینی_خاص💞
#شهریوری_خاص🍬
♾:@khum


عالی بود😂😂😂😂😂
۱

عالی بود😂😂😂😂😂

😂😂😂
۲

😂😂😂

😂😂😂
۲

😂😂😂

بیچاره😟😃
۲

بیچاره😟😃

کارش درسته ایول داری قهرمان👍👏👏 #بینظیر

کارش درسته ایول داری قهرمان👍👏👏 #بینظیر

😂😂😂😂

😂😂😂😂

😂😂

😂😂

بیچاره به فنا رفت😂

بیچاره به فنا رفت😂

ای جانم😂
۳

ای جانم😂

دهنش سرویس😂😂😂😂😂
۲

دهنش سرویس😂😂😂😂😂

💃💃اهنگ دیگر  از فیلم زنها فرشته اند💃💃

💃💃اهنگ دیگر از فیلم زنها فرشته اند💃💃

💃💃💃💃😂 #زیبا

💃💃💃💃😂 #زیبا

😂😂😂
۲

😂😂😂

😂😂😂😂😂😂
۱

😂😂😂😂😂😂

😂😂
۱

😂😂

#خاص #جذاب

#خاص #جذاب

چالش لهجه کرمانشاهی😉 #زیبا #قشنگ

چالش لهجه کرمانشاهی😉 #زیبا #قشنگ

جوابش خیلی عاشقانه بود😂

جوابش خیلی عاشقانه بود😂

وای تصور کنید  با این کفش ها برین بیرون 😂😂😂
۳

وای تصور کنید با این کفش ها برین بیرون 😂😂😂