دوست داشتنی

kilz

همه ذرات هستی محو در رویای بی رنگ فراموشی است

امتیاز
20
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

جهان پهلوان همیشه فدایییییییی داری

1

جنگل یعنی تمام زندگی