کیمیآح^^

kimi.esteghlali

خیلی سالارو یادم نموندع !!!
دورمم خیلی عادم نموندع !!!


~《۱۸\۱۲\۱۳۸۲》~

معتقدم عون چآقآلی کح بح عیرآن جهآن صوم گفدح؛ بیشدر ع صح بلد ...
۱۸

معتقدم عون چآقآلی کح بح عیرآن جهآن صوم گفدح؛ بیشدر ع صح بلد ...

میگی گل روع دوصدآری ولی می چینیش(:میگی بآرون روع دوصدآری ولی...
۸

میگی گل روع دوصدآری ولی می چینیش(:میگی بآرون روع دوصدآری ولی...

[میخَِام امشَِبَِ عَ خرَیتَام بَِگَمِ بَِ نَاِم خَِداَعَِ مَ...
۱۶

[میخَِام امشَِبَِ عَ خرَیتَام بَِگَمِ بَِ نَاِم خَِداَعَِ مَ...

دیگ عآصمونم بآعشی وآص دیدنت صرمو بلند نمیکنم :)!
۱

دیگ عآصمونم بآعشی وآص دیدنت صرمو بلند نمیکنم :)!

یِـع جا ‏نِوشدِع بود:وَقدی کِسّی درِع بّا تَمامع وجّود نَصّی...
۲

یِـع جا ‏نِوشدِع بود:وَقدی کِسّی درِع بّا تَمامع وجّود نَصّی...

دُکتُرا جَواب کَردَنمیگَن عاخَرین نَفَصاشِه:)^^عِنقَد خون رَ...

دُکتُرا جَواب کَردَنمیگَن عاخَرین نَفَصاشِه:)^^عِنقَد خون رَ...

سرزمینی که «پخمگانش» شاغل باشند!،و «نخبگانش» بیکار!؛صادراتش ...

سرزمینی که «پخمگانش» شاغل باشند!،و «نخبگانش» بیکار!؛صادراتش ...

"♡هنزفریمو بع 99% عآمای دورم ترجیح میدم♡(=ط اون 1 درصدی :)
۲

"♡هنزفریمو بع 99% عآمای دورم ترجیح میدم♡(=ط اون 1 درصدی :)

ᵉᵛᵉʳʸ ѕᵘᶜᶜᵉѕѕ ѕᵗᵒʳʸ ѕᵗᵃʳᵗѕ ʷᶤᵗʰ ѕᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ʷʰᵒ ᵈᵉᶜᶤᵈᵉᵈ ᵗᵒ ᵗᵃᵏᵉ ...

ᵉᵛᵉʳʸ ѕᵘᶜᶜᵉѕѕ ѕᵗᵒʳʸ ѕᵗᵃʳᵗѕ ʷᶤᵗʰ ѕᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ʷʰᵒ ᵈᵉᶜᶤᵈᵉᵈ ᵗᵒ ᵗᵃᵏᵉ ...

جمع خوبآ رو نشو قآطیش دآعیط جهنم بع شیطون میگم آتیش دری:):fi...
۱۰

جمع خوبآ رو نشو قآطیش دآعیط جهنم بع شیطون میگم آتیش دری:):fi...

ڪسخُݪ ڪِ؏ بیآڋبِـ؏بآزآر:cat_face_with_tears_of_joy:عآقِݪ شَو...

ڪسخُݪ ڪِ؏ بیآڋبِـ؏بآزآر:cat_face_with_tears_of_joy:عآقِݪ شَو...

ٓخؤآستے بِرۍ فَقَد تآ یِڪ میشمآرَم اؤنَمـ بآ اَنگُشتـ وَ...

ٓخؤآستے بِرۍ فَقَد تآ یِڪ میشمآرَم اؤنَمـ بآ اَنگُشتـ وَ...

[[[[طَُ کََعََ پَُشََتََ سََرََ مََآ پََآرََسََ مِیِِکَُنِیِ...
۱۲

[[[[طَُ کََعََ پَُشََتََ سََرََ مََآ پََآرََسََ مِیِِکَُنِیِ...

معن دخدر خوبی بودم عآقآی قآضی ^^اونآع کآری کردن ک دآصآن برصع...

معن دخدر خوبی بودم عآقآی قآضی ^^اونآع کآری کردن ک دآصآن برصع...

عَموع گُشنِع عآع نَزدیکَعن!عَنجُمَنآع وآص گُربع عآشون نَظَر ...

عَموع گُشنِع عآع نَزدیکَعن!عَنجُمَنآع وآص گُربع عآشون نَظَر ...

ڋُختَر جؤنـ ڋَرہآۍ تؤبِہوَقتے رؤتـ بآزِه ڪِ؏ ڋَرہآۍ تؤ،بہ...
۱۱

ڋُختَر جؤنـ ڋَرہآۍ تؤبِہوَقتے رؤتـ بآزِه ڪِ؏ ڋَرہآۍ تؤ،بہ...

عِعصآص میکُعنَم هَمع مُصدِعِ عوقآط شَریفَمَعن:):smiling_cat_...

عِعصآص میکُعنَم هَمع مُصدِعِ عوقآط شَریفَمَعن:):smiling_cat_...

عگ فک میکنی با X گذآشدن عاخر عِصمِت:tongue: :kiss_mark: شآخی...
۳

عگ فک میکنی با X گذآشدن عاخر عِصمِت:tongue: :kiss_mark: شآخی...

†-ڪُݪ شَهر بٰآعٰآم خؤُبنـ پآیینّشؤ بآݪاْشـ ڋیٔڋۍ ہَرڪے ب...

†-ڪُݪ شَهر بٰآعٰآم خؤُبنـ پآیینّشؤ بآݪاْشـ ڋیٔڋۍ ہَرڪے ب...

_خانوم دکتر من واصع اینکه بتونم ببینمتون 3روز تو نوبت بودم.....

_خانوم دکتر من واصع اینکه بتونم ببینمتون 3روز تو نوبت بودم.....