خیلی باحاله.

خیلی باحاله.

خداییش تکه.

خداییش تکه.

عاشقشم اما هیچوقت بهش نرسیدم!
۱

عاشقشم اما هیچوقت بهش نرسیدم!

اخرشه.

اخرشه.

به نظرتون این حیون بخت برگشته الاغه یاصاحب این حیوون?

به نظرتون این حیون بخت برگشته الاغه یاصاحب این حیوون?

مادر یعنی این

مادر یعنی این

عکس را بزرگ کنید و لذت ببرید اینها سنگ های قیمتی  نیست بلکه ...

عکس را بزرگ کنید و لذت ببرید اینها سنگ های قیمتی نیست بلکه ...

بگراند.

بگراند.

گرگ ناراحت

گرگ ناراحت

سلام دوستان نولاین یگروه خوب دارم مایل بودین ادد کنیم.id.kiy...

سلام دوستان نولاین یگروه خوب دارم مایل بودین ادد کنیم.id.kiy...

مادر.

مادر.