عبدالزهرا...

kkkkkkkkkk

نیست بر لوح دلم...
جز الف قامت یار...
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم...

چی بود...چی شد...
عکس بلند
۱۲

چی بود...چی شد...

جمله ای ناب از شهید نواب...
۴

جمله ای ناب از شهید نواب...

جان به فدات...اعلا درجات...
۱

جان به فدات...اعلا درجات...

قصه جوان ریشوی عینکی خیلی ساده تمام شد
۳

قصه جوان ریشوی عینکی خیلی ساده تمام شد

یادش بخیر...حالا دقیقا همون افراد روی کارن...
۲

یادش بخیر...حالا دقیقا همون افراد روی کارن...

تا آخر ایستاده ایم...
۲

تا آخر ایستاده ایم...

بر منافق لعنت...
۵

بر منافق لعنت...

ان شاء الله...
۳

ان شاء الله...

ارباب خوبم...

ارباب خوبم...

لباسی به اندازه ی او...حساس بشو...

لباسی به اندازه ی او...حساس بشو...

نکند جای دوست و دشمن عوض شده است؟؟حساس بشو...
۱۲

نکند جای دوست و دشمن عوض شده است؟؟حساس بشو...

من عاشقم...
۷

من عاشقم...

شهید...راهش ادامه دارد؟؟؟؟؟
۲

شهید...راهش ادامه دارد؟؟؟؟؟

حساس بشو...
۷

حساس بشو...

جان ها به فدات...اعلا درجات...

جان ها به فدات...اعلا درجات...

یک افراطی.............که در برابر استکبار کوتاه نیامد..
۷

یک افراطی.............که در برابر استکبار کوتاه نیامد..

ایشالا سه سال دیگه بر میگرده...
۲۶

ایشالا سه سال دیگه بر میگرده...

مرجع انگلیسی...حساس بشو...
۴

مرجع انگلیسی...حساس بشو...

حاجی جون جاتون خالیه این روز ها...حساس بشو...
۸

حاجی جون جاتون خالیه این روز ها...حساس بشو...

حاجی جون جاتون خالیه این روز ها...حساس بشو...
۶

حاجی جون جاتون خالیه این روز ها...حساس بشو...