koohyar

koohyar06310

توسینه ها پیچیده خاک اسیره باد #
آسمون این شده تصویره من از شهر غم#
نه پای رفت نه جایی هست#
تموم شهر فضای ترس#
آسمون ابرهات رو ببر از شهره من#

امتیاز
465610
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
3

دلم از خزون زندگی خسته شد ....

4

،،،،،،،

1

حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریابود اماقایقی نداشت..ٔدلب...

3

دلتنگی هایم رو زیره بغل زده ام نشسته ام درانتظاره روزهای مبا...

9

خسته از غریبه ای که هیچوقت آشنانشد خسته ام خستهخسته ازهمه چی...

7

گلایهازجداشدن گفتی گفتی که میخوای که بری گریه کردم و بهت گ...

7

زندگی من رو تباه کردی ....بااینکه میدونستم روزی میری و تنهام...

9

حس میکنم تورو توهرشب خودم من عاشق همین احساس توشدم حست ...

1

تمام میشوم شبی از این همه رها شدن.... از این سکوت تن شکن اسی...

1

،،،،،،،