kyarashhhh

kyarashhhh

خدا با من است و برایم کافیست
کپی آزاد خوشحال میشم منتقل کنید و تکثیرررر.

#اپیتلانتا_بوکئیگونه ای از کاکتوس است که با نام های رایج کاک...
۱

#اپیتلانتا_بوکئیگونه ای از کاکتوس است که با نام های رایج کاک...

داشتن باور مثبت ؛مثل آب دادن به یک دانه است ‌‌‌...در ابتدا چ...

داشتن باور مثبت ؛مثل آب دادن به یک دانه است ‌‌‌...در ابتدا چ...

هر روز از دیروز به هدفم نزدیکترم چون دارم حرکت میکنم من در ت...

هر روز از دیروز به هدفم نزدیکترم چون دارم حرکت میکنم من در ت...

اینگونہ زندگۍ ڪنیم🌱🌹"شاد اما دلسوز" ساده اما زیبامصمم اما بۍ...
۱

اینگونہ زندگۍ ڪنیم🌱🌹"شاد اما دلسوز" ساده اما زیبامصمم اما بۍ...

لذت آنچه را كه امروز داريبا آرزوي آنچه را كه نداري خراب نكنل...

لذت آنچه را كه امروز داريبا آرزوي آنچه را كه نداري خراب نكنل...

حرف مردم مانند موج دریاستاگر مقابلش بایستیخسته می شویواگر با...

حرف مردم مانند موج دریاستاگر مقابلش بایستیخسته می شویواگر با...

‏زندگی مثل نقاشی کردن استخطوط را با امید بکشاشتباهات را با آ...

‏زندگی مثل نقاشی کردن استخطوط را با امید بکشاشتباهات را با آ...

هرگز "مغرور نشو" 🍂🌷زیرا غرور میكروبیكشنده است.... غرور به تد...

هرگز "مغرور نشو" 🍂🌷زیرا غرور میكروبیكشنده است.... غرور به تد...

زندگی جاریستمانند آبشاری زیبااگر خودترا رها کنیراحت به منزل ...

زندگی جاریستمانند آبشاری زیبااگر خودترا رها کنیراحت به منزل ...

هرگز فراموش نکنیم:از دشمنی تا دوستی"یک لبخند"از جدائی تا پیو...

هرگز فراموش نکنیم:از دشمنی تا دوستی"یک لبخند"از جدائی تا پیو...

چه سنگ را به کوزه بزنیچه کوزه را به سنگ ،شکست با کوزه استدل‌...

چه سنگ را به کوزه بزنیچه کوزه را به سنگ ،شکست با کوزه استدل‌...

اگر او یک سیب است و شما یک پرتقال…!تفاوت هایتان را جشن بگیری...

اگر او یک سیب است و شما یک پرتقال…!تفاوت هایتان را جشن بگیری...

مراقب باشید به چه کسی دست میدهید..تا همه چیز خود را از دست ن...

مراقب باشید به چه کسی دست میدهید..تا همه چیز خود را از دست ن...

همه ما را ازچوب خدا ترسوندند ولی یکی به بوسه خدا امیدوارمان ...

همه ما را ازچوب خدا ترسوندند ولی یکی به بوسه خدا امیدوارمان ...

همه عاشق شدن را بلد انداما تعداد کمی هستند  که بلدند  چگونه ...

همه عاشق شدن را بلد انداما تعداد کمی هستند که بلدند چگونه ...

پل های پشت سرت راخراب نکنمتعجب خواهی شداگر بدانی بارهاناچار ...

پل های پشت سرت راخراب نکنمتعجب خواهی شداگر بدانی بارهاناچار ...

خدایا بہ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ڪہﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢبہ ﻣﺎ بیاﻣﻮﺯ ڪ...

خدایا بہ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ڪہﺣﺮﻣﺖ ﺩﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﻢبہ ﻣﺎ بیاﻣﻮﺯ ڪ...

فرق روزای خوب و بد زندگی اینه که: روزای بد رو همون موقع می ف...

فرق روزای خوب و بد زندگی اینه که: روزای بد رو همون موقع می ف...

دوست داشتن کسی که شما رو دوست ندارهمثل بغل کردن کاکتوس میمون...
۱

دوست داشتن کسی که شما رو دوست ندارهمثل بغل کردن کاکتوس میمون...