مصطفی

kyokoshin

امتیاز
750
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

موافقین؟

کورش کبیر

حال و روز خیلی از مدیرای امروزی و بنده ها...

مشکی...خشکله

به هرجاسر زدم...دری بسته شدبه هر دری که زدم سری شکسته شدنه د...

حتی یه نفرم دوستم نداشته باشه ،،،خودم که میتونم ..

بدون شرح

تنها ومنحصر به فرد

هدف...و تلاش به نظرم مهمترین علل رسیدن به خواسته هاست...

بیاد باران....مهربون همیشگی

1

چه آروم...

2

گوهر خودرا نزن برسنگ هر نالایقیصبرکن پیداشود گوهرشناس لایقی

3

ادیسون خوابه!!!