𝑭𝑨𝑻𝑬𝑴𝑬𝑯

l.fati.l


تعریف خوشبختی ساده است
کنار کسانی باشید
که بودنشان باعث آرامشتان
میشود و در دورترین
نقطه از آدم های اشتباه
زندگیتان قرار بگیرید.
هرچه دورتر خوشبخت تر🧚‍♀️

https://harfeto.timefriend.net/16151286628852

امتیاز
2409420
دنبال‌کنندگان
972
دنبال‌‌شوندگان
180
مورد‌ علاقه
2

برای رسیدن به جایی کهتا به حال نرسیده ایمباید از راهی برویم ...

آدمی ساخته افکار خویش استفردا همان خواهد شدکه امروز می اندیش...

24

صداقت هدیه خیلی گرونیهاز آدمهای بی‌ارزش انتظارشو نداشته باشی...

‏-چگونه خودت را ساختی؟‏-زخم به زخم!#انگیزشی #دلنشین #دخترونه...

مقصود اگر از دیدن دنیا فقط این بود دیدیم، ولی دیدن دنیا به چ...

وقتی که داری داستان زندگیت و مینویسی نزار هیچکس دیگه ای خودک...

زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه، شما نمیدونید برگه بعدی زند...

اینکه اهمیت ندی بقیه در موردت چی فک میکنن، بهترین تصمیم زندگ...

24

هميشه افراد ساكت را دوست داشته امهيچ‌گاه نميفهمی در حال رقصي...

من چيزهاى ساده را دوست دارمكتاب را تنهايى رايا بودن با كسى ك...

این رفتارِ آدماست که نشون میده چند سالشونه نه تاریخ تولدشون ...

حرفِ دلاز زبان فروغ فرخزاد:" ‏انصاف نیست یکبار دنیا آمدن و ا...

محبوب من!حرف هایی هست همچون لیمو شیرین...به هنگام نگوییم تلخ...

همچو خورشید به هر ذره بخند و گرم باشزندگی،یک لحظه ی کوتاه و ...

29

《مرا هزار امید است و هر هزارش خدا..》#انگیزشی #دلنشین #دخترون...

《بگذار امیدواری در روزهای سخت هنر تو باشد..》#انگیزشی #دلنشین...

《خنده بزرگترین سلاح تو جنگ زندگیهامیدوارم همیشه مسلح باشی》#ا...

《اگه تنهایی خوشحال نیستیکنار یکی دیگه هم خوشحال نخواهی بودخو...

《ریشه میخواهد سبز ماندن در میان ویرانی!》#انگیزشی #دلنشین #دخ...

《تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن..》#انگیزشی #دلنشین #دختر...