کمالو ببین جون بابا :purple_heart:اون بلرزون بابا:kiss_mark:...
۱

کمالو ببین جون بابا :purple_heart:اون بلرزون بابا:kiss_mark:...

بهترین نتیجه چمپیونزلیگ
۱۲

بهترین نتیجه چمپیونزلیگ

:purple_heart::purple_heart:
۳

:purple_heart::purple_heart:

#سلطانرونالدو به تنها بازیکنی تبدیل شد که در سه لیگ معتبر دن...

#سلطانرونالدو به تنها بازیکنی تبدیل شد که در سه لیگ معتبر دن...

#سلطان
۱

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطانکری خوندنش واسه اتلتیکو

#سلطانکری خوندنش واسه اتلتیکو

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

ای بابا یه پدرسخنی از عمر عبدالرحمان: دیگه هم اضافه شدمنظور:...

ای بابا یه پدرسخنی از عمر عبدالرحمان: دیگه هم اضافه شدمنظور:...

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

#سلطان

قربون خنده هات پسر
۱

قربون خنده هات پسر