.

leila6

امتیاز
173160
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
12

آقا جان شرمنده ایم

3

به سلامتی همه نمک نشناسها

1

دارم به یه زخم رو سینه عادت مبکنم

من تجربه کردم عشق بدون احترام مفت گرونه

1

جلوی بعضی ها باید سکوت کرد

5

بد جور خرابم خدا چرا مگه چیکارکرده بودم اینطوری دلم شکست

2

بخدا خسته شدم

1

یه آرزوی غیر ممکن

آخرش بهم ثابت شد تنهایی از همه چیز بهتره

2

جواب خوبی بدیه ای دل تنها بشکنه این دست‌هایی که نمک نداره

4

آخر قصه باید یه جایی تموم میشد

به سلامتی

1

غروب همیشه واسه من نشانی از تو بوده