لیلا خاانووم

leylahh

یه بانوی محترم بی احساس
عشقم فقط خدا
ماهشهری
فروردینی
هرکه عیب دگران پیش توآورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

حماقت تکراری

حماقت تکراری

واقعا سخته

واقعا سخته

آره والا

آره والا

این تلکابین نیست اتاق هتلیه بالای کوه

این تلکابین نیست اتاق هتلیه بالای کوه

نقش زیبا روی خرابه

نقش زیبا روی خرابه

زندانی افکار خویش نباش

زندانی افکار خویش نباش

#زندگی زیباست اما #عادلانه نیست
۱

#زندگی زیباست اما #عادلانه نیست

#زندگی زیباست اما #عادلانه نیست

#زندگی زیباست اما #عادلانه نیست

روز مرد فقط به این باید تبریک گفت خسته نباشی دلاور:winking_f...

روز مرد فقط به این باید تبریک گفت خسته نباشی دلاور:winking_f...

توی این شرایط بیشتر هوای باباهامون داشته باشیم.
۱

توی این شرایط بیشتر هوای باباهامون داشته باشیم.