امروز یکی از تلخ ترین وداع هایم بود...خدایا به هیچکس آنقدر د...

امروز یکی از تلخ ترین وداع هایم بود...خدایا به هیچکس آنقدر د...

تقدیم ب همه دوس دارن مرتضی پاشایی♥وقتشه که فصل تنت پاییز وبد...
۲

تقدیم ب همه دوس دارن مرتضی پاشایی♥وقتشه که فصل تنت پاییز وبد...

باطل شد..اما یادش وصدایش تا ابد ب یادگار میماند...
۲

باطل شد..اما یادش وصدایش تا ابد ب یادگار میماند...

....♥♥
۳

....♥♥

قرار بود آقا فقط شهید شود قرار نبود شناسایی اش بعید شود ( ام...
۱

قرار بود آقا فقط شهید شود قرار نبود شناسایی اش بعید شود ( ام...

از کوفه سلاح و سنگ و تیر آوردندیک بغض نهفته از غدیر آوردنددی...

از کوفه سلاح و سنگ و تیر آوردندیک بغض نهفته از غدیر آوردنددی...

يكي با نيزه اش از پشت ميزديكي با چكمه و با مُشت ميزدخودم ديد...
۱

يكي با نيزه اش از پشت ميزديكي با چكمه و با مُشت ميزدخودم ديد...

روزی ک اختران عشق همه بر روی نیزه شددانی چگونه سر عباس ب نیز...

روزی ک اختران عشق همه بر روی نیزه شددانی چگونه سر عباس ب نیز...

هُو میکنند مرا که زمین خورده ام حسینبا من بگو که آبرویت برده...

هُو میکنند مرا که زمین خورده ام حسینبا من بگو که آبرویت برده...

روزی ک اختران عشق همه بر روی نیزه شددانی چگونه سر عباس ب نیز...

روزی ک اختران عشق همه بر روی نیزه شددانی چگونه سر عباس ب نیز...

زیبنده ترین ، زیور دنیاست ....              ...
۶

زیبنده ترین ، زیور دنیاست .... ...

یارقیة بنت الحسین(ع)دست از سرم بردار من بابا ندارمزخمی شدم ب...
۳

یارقیة بنت الحسین(ع)دست از سرم بردار من بابا ندارمزخمی شدم ب...

روزی ک اختران عشق همه بر روی نیزه شددانی چگونه سر عباس ب نیز...
۲

روزی ک اختران عشق همه بر روی نیزه شددانی چگونه سر عباس ب نیز...

میدونین اسم این خار چیه؟..عرب بهش میگه خار مغیلان....سر بسته...
۲

میدونین اسم این خار چیه؟..عرب بهش میگه خار مغیلان....سر بسته...

نگاراعید قربان است،آخ قربانت شوم یا نه؟!نگفتییک دمی آیا ک مه...
۳

نگاراعید قربان است،آخ قربانت شوم یا نه؟!نگفتییک دمی آیا ک مه...

یاحسین(ع) زودتر کاری بکن، که عرفه نزدیک استقصدم این نیست به ...
۲

یاحسین(ع) زودتر کاری بکن، که عرفه نزدیک استقصدم این نیست به ...

کدوم
۱۹

کدوم

یک یا علی برای حماسه ای دیگربه امید سرویس های میر سعید فرهاد...
۵

یک یا علی برای حماسه ای دیگربه امید سرویس های میر سعید فرهاد...

ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ...ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ...
۳

ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ...ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ...