امتیاز
237130
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
1

می گویندمرا آفریدند از استخوان دنده ی چپ مردی به نام آدمحوای...

1

زیـرِ پوســـتِ احســـاسـمراه میرود ، می لغزد ،ضعف می رود« حس...

2

سـمیـتک عـیــونـی ألبیــها أشـــوف النـــاس ..یل فــــدوة ل...

1

یقول هتلر :_ تحبنی .. أاو .. تکرهنی جمیعها مفضله لدی .." أذا...