فالونکنید بلاک میشوید

lovehabib

بروپائین👇 👇 👇 👇 👇 👇
هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید

آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ یکطرفه
هرگز احساس حماقت نمیکنند
چون خوب بودن برای آنها عادت شده
آدم های مهربان از سر احتیاجشان مهربان نیستند

آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند که بدی کنند...
آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند
که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند نه اینکه نفهمند...
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان هست
سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید...

مهربان باشید با مهربانان

امتیاز
1379640
دنبال‌کنندگان
66
دنبال‌‌شوندگان
445
مورد‌ علاقه
1

تک تک ثانیه هایی که تو را کم دارم ساعتم درد دلم درد جهانم در...

#تکست_خاص

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

سهم ما انسان ها از همدیگرآرامشی است کهبه هم هدیه میدهیم.خوشب...

از آدمها نپرسید "چرا"ناراحتن.....!برای اشکها و بغضهایشان..."...

#عکس_نوشته

#عکس_نوشته

1

هـوای پـاییـز بـوی دلتنگـی مـی‌دهـدتـو نیستـی و نمـی‌دانـیپـ...

1

عاشقیرسم قشنگِ صبح است که سر صبح برایتچای و لبخند و سلام آور...

امـروزتون بخـیرونیکیحال دلتون خوب خوبرزق وروزیتون زیادتن وجا...

#عکس_نوشته

#تکست_خاص

براش مثل لباســی شــدم که خاطــره‌های زیــادی از اون دارہ؛ام...

#عکس_نوشته #زیبا

#خاص #زیبا #عکس_نوشته