لیلا گل زیبا

lylatak

به غربت رفتم و دیدم که مانند وطن نیست/
به غم خوردن کسی مانند من نیست/

مدل آستین گوگولی و ناز
۴

مدل آستین گوگولی و ناز

حریر
۰

حریر

لباس با الگو
۶

لباس با الگو

ایده
۰

ایده

#مانتو_دخترانه_بهاری
۱

#مانتو_دخترانه_بهاری

#دخترانه
۱

#دخترانه

خیلی زیباست
۲

خیلی زیباست

#دخترانه
۰

#دخترانه

کت و سارافون
۱

کت و سارافون

#پیراهن_حریر
۰

#پیراهن_حریر

#کتان
۰

#کتان

#حریر_پروانه ای
۰

#حریر_پروانه ای

#حریر
۱

#حریر

#ژرژت
۰

#ژرژت

#حریر
۰

#حریر

#پیراهن_گلگلی
۱

#پیراهن_گلگلی

#پیراهن_گلگلی
۰

#پیراهن_گلگلی

#مانتو
۰

#مانتو