زاررررررت😁😁#شغال #علیل زاده
۳

زاررررررت😁😁#شغال #علیل زاده

شرح در تصویر😂😂😂😂

شرح در تصویر😂😂😂😂

بیاد دختر آبی و اصالت تاجی عشق است کاپیتان دلها کورد باغیرت ...
۱

بیاد دختر آبی و اصالت تاجی عشق است کاپیتان دلها کورد باغیرت ...

گربه نمیتونه ادای پلنگ رو در بیاره 😁😁😁😁
۱

گربه نمیتونه ادای پلنگ رو در بیاره 😁😁😁😁

نوش جونت ۵۵۰هزار دلار لیاقتت بیشتر از این پوله با این حاشیه ...

نوش جونت ۵۵۰هزار دلار لیاقتت بیشتر از این پوله با این حاشیه ...

کوردها ک نمیمیرند مرزها ب کوردها تکیه میکنندکوردها ب جز کوهس...

کوردها ک نمیمیرند مرزها ب کوردها تکیه میکنندکوردها ب جز کوهس...

این دربی هم باید گریه کنین پسران #بابامسعود
۱

این دربی هم باید گریه کنین پسران #بابامسعود

ینی ما باهمچین موجوداتی کل کل میکنیم😂😂😂

ینی ما باهمچین موجوداتی کل کل میکنیم😂😂😂