تا ۳ سال پیش ایرانیها خجالت میکشیدند بگویند جنس ایرانی میخوا...
۱

تا ۳ سال پیش ایرانیها خجالت میکشیدند بگویند جنس ایرانی میخوا...

🔴 یکی گفت حاج اقا از کجا بدونم آقای خامنه ای برحق هست؟ این ه...

🔴 یکی گفت حاج اقا از کجا بدونم آقای خامنه ای برحق هست؟ این ه...

‏گریه آقا در نماز بر حاج قاسم چیزی فراتر از "رضایت" فرمانده ...

‏گریه آقا در نماز بر حاج قاسم چیزی فراتر از "رضایت" فرمانده ...

.همه رفتندغمی نیستعلی می‌ماندجای سالمبه دلش نیست،ولی..می‌مان...

.همه رفتندغمی نیستعلی می‌ماندجای سالمبه دلش نیست،ولی..می‌مان...

این روزها که فتنه بیداد میکنددل از فراق روی تو فریاد میکندبر...

این روزها که فتنه بیداد میکنددل از فراق روی تو فریاد میکندبر...

:large_red_circle:چرا رهبری باز نشسته نمی شود؟:cross_mark:مو...

:large_red_circle:چرا رهبری باز نشسته نمی شود؟:cross_mark:مو...

اوضاع بی شباهت به دوران حکومت عثمان نیستدولت متهم به فساد و ...

اوضاع بی شباهت به دوران حکومت عثمان نیستدولت متهم به فساد و ...

امام عزیزم، مرا ببخش:pensive_face::large_red_circle:دو سال پ...
۱

امام عزیزم، مرا ببخش:pensive_face::large_red_circle:دو سال پ...

:fire: فتنه ای جدید و بزرگ در راه است.:heavy_check_mark:️ حو...
۱

:fire: فتنه ای جدید و بزرگ در راه است.:heavy_check_mark:️ حو...

فتنه ها پیداست،اما سازگاری میکنیدر دلت غوغاست، اما رازداری م...

فتنه ها پیداست،اما سازگاری میکنیدر دلت غوغاست، اما رازداری م...

:sparkles:آیت الله ناصری:sparkles::white_heavy_check_mark:با...

:sparkles:آیت الله ناصری:sparkles::white_heavy_check_mark:با...

رهبرم!:large_red_circle: من دینم را از تو می گیرم، من راهی ر...
۱

رهبرم!:large_red_circle: من دینم را از تو می گیرم، من راهی ر...

:high_voltage_sign:️آیت الله ناصری:high_voltage_sign:️:large...

:high_voltage_sign:️آیت الله ناصری:high_voltage_sign:️:large...

:black_small_square:️ ولایت پذیری از سر جهل:down-pointing_re...
۴

:black_small_square:️ ولایت پذیری از سر جهل:down-pointing_re...

:writing_hand:رهبر عزیزم! بگذار هرچه میخواهند بگویند...تخریب...
۶

:writing_hand:رهبر عزیزم! بگذار هرچه میخواهند بگویند...تخریب...

آثار ممانعت عزیز رهبرمون از اجرای طرح #گرانی_بنزین:۱. متهم ش...
۳

آثار ممانعت عزیز رهبرمون از اجرای طرح #گرانی_بنزین:۱. متهم ش...

:large_red_circle:تفاوت ولی فقیه با حاکمان عادی:up-pointing_...

:large_red_circle:تفاوت ولی فقیه با حاکمان عادی:up-pointing_...

:large_red_circle: آری! تقصیر خامنه‌ای است...سلام حضرت آقامی...

:large_red_circle: آری! تقصیر خامنه‌ای است...سلام حضرت آقامی...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قدر...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قدر...

:large_red_circle: می دانید کجای صحبت آقا گریه ام گرفت؟:ok_h...
۱

:large_red_circle: می دانید کجای صحبت آقا گریه ام گرفت؟:ok_h...