فاقد حس .دختر جهنمی مریمی

m.m29

چرا همیشه پنهانم چراا ای خدا من تو این زندگی چکار کردم تا اینجوری زندگیم بشه اخ من به مادرم میگم چراا من بدام دوستم نداری واسم دعا نمیکنی اخ خدا دوستم ندار که این زندگیم خراب کرده اخ من روانی کسی هم تختم نشود واسه دردم دوانی چون واسه هم بد و غریبه بودم ای خدا....

امتیاز
147540
دنبال کننده
1866
دنبال شونده
178