تا وقتی دستات تو دستمه خوشبخت ترینم دخمله خوشگلم
۲۲

تا وقتی دستات تو دستمه خوشبخت ترینم دخمله خوشگلم

سفره شب یلدای من.یلداتون مبارک شبتون شاد
۱۱

سفره شب یلدای من.یلداتون مبارک شبتون شاد

نهال جونم با دوستش امیرعلی
۱۱

نهال جونم با دوستش امیرعلی

دختر نازم
۳۱

دختر نازم

شیرینی نارگیلی
۴

شیرینی نارگیلی

بفرمایید کوکی
۷

بفرمایید کوکی

شیرینی کشمشی من
۵

شیرینی کشمشی من

خخخخخخخخخ
۵

خخخخخخخخخ

اینم نفسای من
۷

اینم نفسای من

نهالمه
۷

نهالمه

بله اینجوریاس
۲

بله اینجوریاس

دخترم همه وجودمه
۸

دخترم همه وجودمه

نفس من
۸

نفس من

نهال خانوم با الاکلنگ
۱۵

نهال خانوم با الاکلنگ

خخخخخخخخخ
۱۳

خخخخخخخخخ

خخخخخخخ
۷

خخخخخخخ

چه زیبا میشد این دنیا          اگر شاه و گدا کم بود         ...
۱

چه زیبا میشد این دنیا اگر شاه و گدا کم بود ...

خیلی نانازه
۱

خیلی نانازه

دختر قشنگم نهال خانوم
۳۲

دختر قشنگم نهال خانوم