noshi

m.raz

امتیاز
131680
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
10

↶این خط†این نشؤن↷ به والله قسم دیگه هَمـْه رو شناختـَم اگہ ...

8

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت !!!زندگی انشای...

4

زمان هیچگاه دردی را درمان نکردهاین ما هستیم کهبه مرور به درد...

3

ﺑه ﺳﻼﻣﺘی ﻣﻦ! منی که ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻤﻢ،ﮐﺜﺎﻓﺖ ﮐﺎﺭﯾﺎﯾه ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ! منی...

10

در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار از دیگران نب...

2

بـا کــــســـی رابــطـه " احــســاســـی "بر قـــرار کـــن کـ...

من یک دخترم.خالق ب نامم سوره هانازل کرد..متروبرایم جایگاه وی...

2

پدرم‌، تنها شاهزاده زندگی‌امرنگین کمان موفقیت‌هایم از وجود ت...

من امیدم را در یاس یافتممهتابم را در شبعشقم را در سال بد یاف...

2

وابستگی پیدا کردن به کسی که متعلق به تو نیستیعنی مرگ تدریجی ...

4

هرگز عشق را گدایی نکن زیرا هیچگاه چیز باارزش به گدا داده نمی...

هر گاه رد پای کسیکه آرامشم را گرفته بود،دنبال کردم؛به خودم ر...

2

ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻫﺎﺗﻢﮔﺮﻣﺎی دﺳﺘﺎت ﻫ...

2

ﺍﺯ ﻫﺮ کسی،ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ..‌.!! ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮﻗﻊ ﻣ...

زیباترین انسانهایی که دیدم...چشم رنگی ها نبودند!!!قد بلندها....

7

ـ ↑ نسل من نسلیه که هیچ وقت نرسید به مقصد ↓☜ نسل دود✘ قُرص✘خ...

2

یه آقایی دارم....  یه آقایی دارم(♥) که وقتی ناراحت میشم دلش...

3

باکسی نباش که!!!!!! از بی کسی می خواهد باتو باشد........

4

چه زیباگفت کورش کبیر:اگرروزی تصمیم به محاسبه ثروتت گرفتی پول...