یلدا

m12g

لیسانس حقوق خوزستان

مرگ تدریجی یک رویا......

والله...هههههه
۱۴

والله...هههههه

هههه
۲

هههه

ههههه
۹

ههههه

ویسگونم دوتا پست بیشتر نشون نمیده...چرا؟؟؟؟؟
۷

ویسگونم دوتا پست بیشتر نشون نمیده...چرا؟؟؟؟؟

خدا.....
۱۲

خدا.....

.....
۳

.....

کجایی؟؟؟؟
۴

کجایی؟؟؟؟

هههه
۱۴

هههه