مهدی

mOhammad-66

سلامتیه خودم نه واسه این حرفام ، واسه اینکه مرهم ندارم واسه دردام !

♧♤قاصدک♧♤‌✔عکس،متن‌✔https://telegram.me/ghasedak_ir

♧♤قاصدک♧♤‌✔عکس،متن‌✔https://telegram.me/ghasedak_ir

گاهـــــی ســـــــــــــکوت میــــــکنی چــــــــــون اینـــ...
۲

گاهـــــی ســـــــــــــکوت میــــــکنی چــــــــــون اینـــ...

♧♤قاصدک♧♤‌✔عکس،متن‌✔https://telegram.me/ghasedak_ir

♧♤قاصدک♧♤‌✔عکس،متن‌✔https://telegram.me/ghasedak_ir

لایکش کنید

لایکش کنید

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔√ تـــو یـہ رابطـہ اگــر پـاے نفــرسـ...
۱

▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔√ تـــو یـہ رابطـہ اگــر پـاے نفــرسـ...

✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه میـــــدونه ⇙ناراحـــــــ...
۳

✘اونـــــے✘☜ که با اینــــــــــکه میـــــدونه ⇙ناراحـــــــ...

ًٍ↲ًٍ ببین تو↳ًٍ ازصفرشروع کردیًٍٍ✘ولی ماازخط منفی✘ًٍ †ًٍ هه...

ًٍ↲ًٍ ببین تو↳ًٍ ازصفرشروع کردیًٍٍ✘ولی ماازخط منفی✘ًٍ †ًٍ هه...

حالـــــم گرفته ازاین "دنیایے "کـــــه "آدم هایـــــش" همچــ...

حالـــــم گرفته ازاین "دنیایے "کـــــه "آدم هایـــــش" همچــ...

…⇇ﻣُﻬِﻤـ ﻧﻴــﺲْ ﺯَﻣــﺎﻧُـ ﺣِــﺲْ ﻧِﻤﻴﮑُﻨَﻤـ…↶…⇚ﻣُﻬِﻤـ ﻧﻴــﺲْ...
۴

…⇇ﻣُﻬِﻤـ ﻧﻴــﺲْ ﺯَﻣــﺎﻧُـ ﺣِــﺲْ ﻧِﻤﻴﮑُﻨَﻤـ…↶…⇚ﻣُﻬِﻤـ ﻧﻴــﺲْ...

↰ بی اعتمادم ↱         ↰میدونی چرا⁉⁉↱        ...
۲

↰ بی اعتمادم ↱ ↰میدونی چرا⁉⁉↱ ...

♚مـن♚ ✘اونـقْْْْدر لجٌٰبازْْْو یک دنده ام✘که اگه بخوامْْْ شْ...
۱

♚مـن♚ ✘اونـقْْْْدر لجٌٰبازْْْو یک دنده ام✘که اگه بخوامْْْ شْ...

اســــمــــش هـــــوســــ‌ ـــــهبـــرو بـــچ صــــداش مــیڪ...

اســــمــــش هـــــوســــ‌ ـــــهبـــرو بـــچ صــــداش مــیڪ...