م.بهنام(شاعرونویسنده)

m_behnam

محمدعلی دهقان کروکی/نویسنده وشاعر/متخلص به:م بهنام/جنوبی ام/شهرنخل ونارنج،بم/هرگونه کپی برداری باذکرنام شاعربلامانع است.

امتیاز
70750
دنبال‌کنندگان
1870
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

این روزها ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی #م_بهنام

لبخند ...،شعری از : محمدعلی دهقان کروکی

2

دلتنگی...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

1

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

4

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

1

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

6

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

1

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

1

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

5

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

1

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

1

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

4

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

2

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

2

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی