♛ مـ‌اڪ‌ان MaaĈaŊ ♛

macan1442339


مـن تـمام آجـرهایی کِـ به سـویم پَـرت میشـود را نگه مـیدارم...
با آنـها پله مـیسازم
و شـاید هم روزی ، خـانه ای سـاختم....

امتیاز
26160
دنبال‌کنندگان
15
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

وَ ‌...شِــش مـــ‌اه گــــ‌ذشــــتـــــ......شِــش مـــ‌اهــ...

دوستی می گفت؛ بچه که بودم، یه جوجه داشتم. خیلی دوستش داشتم.ی...

زیــبــا بــاش زیــبــا زنــدگــی ڪــنــزیــبــا بــیــنــدی...

به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آنها ک...

منتظر نباشین کسی بیاد حالتونو خوب کنه؛ حال خوبی که با اومدن ...

2

تو زندگیمون بیشتر از همه چیزبه شـب اطمینان کردیم ... همه ی ش...

با ایــ‌ن جـمـلـه :(ایــن نیــز بُــ‌گـ‌ذرد)تَــمــ‌امِ زنــ...