موز از جنس دستان انسان کاری خارالقاعده!!!

موز از جنس دستان انسان کاری خارالقاعده!!!

لپ تاپ شرکت اپل ساخته شده از طلا-apple

لپ تاپ شرکت اپل ساخته شده از طلا-apple

کیبورده ساخته شده از طلا***

کیبورده ساخته شده از طلا***

x box 360 -ساخته شده از طلا

x box 360 -ساخته شده از طلا

ببین این دوتا پسر چه نامردن !!!؟!؟

ببین این دوتا پسر چه نامردن !!!؟!؟

*خیلی تنهام * ماهان

*خیلی تنهام * ماهان

*خودم و خودش!*

*خودم و خودش!*