تفاوت تولدقدیم وجدید 😄😄
۲

تفاوت تولدقدیم وجدید 😄😄

بعضی ازپرستاراجوری آمپول میزنن انگارکه.... 😂😂😂
۱

بعضی ازپرستاراجوری آمپول میزنن انگارکه.... 😂😂😂

وقتی واسه امتحان خرخونی می کنی واون دوستت که هیچی نخونده نمر...

وقتی واسه امتحان خرخونی می کنی واون دوستت که هیچی نخونده نمر...

مراحل حموم رفتن😅😅😅

مراحل حموم رفتن😅😅😅

وقتی مامانم میگه من بین بچه هام فرق نمیزارم 😅😅😅

وقتی مامانم میگه من بین بچه هام فرق نمیزارم 😅😅😅

مهمونی های خاورمیانه وقتی میری تو اتاقت😃

مهمونی های خاورمیانه وقتی میری تو اتاقت😃

#تکست_ناب #تکست_خاص

#تکست_ناب #تکست_خاص