حزب الله هم الغالبون

mahdi.s77

مأموریت جوان مؤمن انقلابی برای پیشرفت کشور
آن جوان‌هایی که در تهران، در شهرهای گوناگون... کار فرهنگی می‌کنند با اراده‌ی خودشان، با انگیزه‌ی خودشان... کار را هرچه می‌توانند به‌طور جدی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوان‌های مؤمن و انقلابی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت ایفا کرده است.

حزب الله هم الغالبون

حزب الله هم الغالبون

#خرمشهرها_در_پیش_است

#خرمشهرها_در_پیش_است

خونخواران حقیر #عربستان_نزولی
۸

خونخواران حقیر #عربستان_نزولی

قطعا خون... حاج عماد مغنیــه..اسرائیل را ساقط خواهد کرد#شهدا...
۱

قطعا خون... حاج عماد مغنیــه..اسرائیل را ساقط خواهد کرد#شهدا...

:sparkles:اسرائیل۲۵سال آینده را نخواهد دید:sparkles::fire:مق...
۱

:sparkles:اسرائیل۲۵سال آینده را نخواهد دید:sparkles::fire:مق...

:fire:شهدا را یاد کنیم با ذکر یک صلوات:fire:
۲

:fire:شهدا را یاد کنیم با ذکر یک صلوات:fire:

:white_left_pointing_backhand_index:شهید حاج حسین همدانی:whi...

:white_left_pointing_backhand_index:شهید حاج حسین همدانی:whi...

شهید سید مصطفی بدرالدین

شهید سید مصطفی بدرالدین

سید الشهدا حزب اللهشهید سید عباس موسویسید الشهدا حزب الله اس...
۲

سید الشهدا حزب اللهشهید سید عباس موسویسید الشهدا حزب الله اس...