روید فایدر

روید فایدر

85 DOSDARM

85 DOSDARM

زیباترین دختر

زیباترین دختر

مهم ترین چیز

مهم ترین چیز

رپر مورد علاقه من

رپر مورد علاقه من

بهترین رپر
۱

بهترین رپر

رپر من

رپر من

بهترین خواننده

بهترین خواننده

پسر شیک پوش

پسر شیک پوش