"حقیقت"

mahdidham

به نام حقیقت

مطلقا عقل فلسفی را بر دین ترجیح می دهیم اما دینداریم...
...
ای مردم بدانید که ما همه شما را از یک مرد و زن و از پدر و مادر واحد آفریده ایم و شما را قبایل و ملتهای مختلف قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید نه احساس جدایی و برتری کنید همه شما با هم برادرید و تفاوتی با یکدیگر ندارید فقط گرامی ترین شما پرهیزکارترین شما است و خداوند بر همه چیز و بر اعمال و رفتار شما دانا و آگاه است.(حجرات 13)

محمد [ص] پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران (حربی) سختگير [و] با همديگر (با همه غیر از کفاران حربی چه کافر ذمی (آزاده) چه مسلمان) مهربانند.﴿الفتح ۲۹﴾

هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد (و فساد مثل تزویرگر) در روی زمین بکند ، چنان است که گویی همه انسانها را کشته؛ و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.(32 المائده)

خدا سرنوشت هیچ ملتی را [به سوی بلا، نکبت، شکست و شقاوت] تغییر نمی دهد تا آنکه آنان آنچه را [از صفات خوب و رفتارشایسته و پسندیده] در وجودشان قرار دارد به زشتی ها و گناه تغییر دهند.(11رعد)

آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند ، هر چند کافران ناخشنود باشند! (توبه 32)
...
غمگینم اما سرشار از امید
یک مجنون خردمند
اهل صلح و دوستی و جهان وطنی
...
#کپی-آزاد

امتیاز
410850
دنبال‌کنندگان
1870
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
6

تعالی در متعالی متعالیهعرفان راه رسیدن نیست بلکه عرفان انحرا...

14

بهشت گمشده...

5

جهان وطن...عشق به ایران ساخت قرارداد ذهنی است...

NODدکترین نظامی: تاکتیک خفا، شعله و چریکیتسلط تکنولوژی سیاه ...

پرچم NOD ستیزه جویان علیه غربدر بازی جنرال 4 و 3

بازی جنرال 4

بازی جنرال 4

بازی جنرال 3

بازی جنرال 4

17

سران NODکینستاکسانا...ستیزه جویانی علیه امپریالیسم غربدر باز...

عاشق "کین" رهبر NOD ستیزه جویی علیه امپریالیسم غرب...

آنچه گرگ صفتان با زور و خشونت میکند روباه صفتان با حیله و تز...

یکی گفت روباهی دیدم تخم می گذاره...دوستش گفت : روباه که تخم ...

1

عوام فریبان هرکه به نفع منافعشان نیست هرچه برچسب می چسبانند ...

تعالی در متعالی متعالیه

هنر این است...

حدیث از امام علی (ع) #حدیث

امیرالمؤمنین (علیه السلام) اَوْحَی اللّهُ إلی نَبی مِنَ الاْ...

عاقلانه عاشق شو تا عاشقانه عاقل شوی