یگانه گلی و فرهاد گلی پسر ودختر عموی من هستند
۲

یگانه گلی و فرهاد گلی پسر ودختر عموی من هستند

اینم عروس خانم ما فاطمه خانم خواهر من    اگه خوشگله لایک کنی...

اینم عروس خانم ما فاطمه خانم خواهر من اگه خوشگله لایک کنی...

خوشگله خودم درست کردم
۴

خوشگله خودم درست کردم

واقعا جالبه اگه واسه شما جالبه لایک کنین

واقعا جالبه اگه واسه شما جالبه لایک کنین

اینم پسر دایی منه خیلی دوسش دارم♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥

اینم پسر دایی منه خیلی دوسش دارم♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥

فاطمه گلی خواهر عزیزم

فاطمه گلی خواهر عزیزم