مَهے

mahdis12345

رنجیــدمـ اما تـَشـ خندیدمـ :))

#سیاهی_ها_را_رنگ_کنیم :)
۳

#سیاهی_ها_را_رنگ_کنیم :)

روزمونـ مبارکـ:beating_heart:
۱

روزمونـ مبارکـ:beating_heart:

هَـــر کے هستے خودت باشـهَـــر کے نیستے نگــو کـاش#Tohi
۲

هَـــر کے هستے خودت باشـهَـــر کے نیستے نگــو کـاش#Tohi

تابستونـ کجایے:/#تابستون

تابستونـ کجایے:/#تابستون

بـعـضی آدمـا عوض نمیشنـ،فقط نقابشونو بر میدارنـهمینـ...

بـعـضی آدمـا عوض نمیشنـ،فقط نقابشونو بر میدارنـهمینـ...

غـــرور خـــوبِه ولیـ باسـ بِــتـ بیـاد
۲

غـــرور خـــوبِه ولیـ باسـ بِــتـ بیـاد

í'm nσt σkαч í'm juѕt gσσd αt prєtєndíng í αmخـوب نیــسَـمـ ...
۱

í'm nσt σkαч í'm juѕt gσσd αt prєtєndíng í αmخـوب نیــسَـمـ ...

•||پلڪ نزنـ لعنٺــے•||اشڪاتـ میریزه
۱

•||پلڪ نزنـ لعنٺــے•||اشڪاتـ میریزه

اوجِ نامَردیه دَستِتُ رو زَخمهای کَسی بزاریکه فَقط تو از جاش...
۱

اوجِ نامَردیه دَستِتُ رو زَخمهای کَسی بزاریکه فَقط تو از جاش...

A cold room A world of pain Me and a god who didnt make me f...
۴

A cold room A world of pain Me and a god who didnt make me f...

•||منـ ـ اونقدر بے حوصلمـ ڪهـ•||شمـ ـا حرفـ بعدیتمـ درستهـ
۱

•||منـ ـ اونقدر بے حوصلمـ ڪهـ•||شمـ ـا حرفـ بعدیتمـ درستهـ

بقیه دخترا به رنگ رژ لبشون فک میکننـمن به اینکه پنج متر ارتف...
۴

بقیه دخترا به رنگ رژ لبشون فک میکننـمن به اینکه پنج متر ارتف...

سینگلـ باشــو پادشاهے کنـ:)):)):)):))بعــــلـہـ

سینگلـ باشــو پادشاهے کنـ:)):)):)):))بعــــلـہـ

گـریت مـیـگــیره مـوقـع تــایـپ کــردن؟اشـــکـال نـداره. دار...
۴

گـریت مـیـگــیره مـوقـع تــایـپ کــردن؟اشـــکـال نـداره. دار...

- بهـتَرے؟:(:+ لِهـتَرمـ :))):#adidas
۲

- بهـتَرے؟:(:+ لِهـتَرمـ :))):#adidas

Don't #cryDon't #cryDon't #cry:'(

Don't #cryDon't #cryDon't #cry:'(

جــــونز نے نے خوجملـ:))#baby
۲

جــــونز نے نے خوجملـ:))#baby

زندگــــی اونجـــایی سَـخت میشهـ:// کِـــهـ حـــرف دارے:))وَ...

زندگــــی اونجـــایی سَـخت میشهـ:// کِـــهـ حـــرف دارے:))وَ...