روحت شاد عزیزم😔باورش برای همه سخته😔

روحت شاد عزیزم😔باورش برای همه سخته😔

عشق یعنی: یه دقیقه بغل کردنش تایه هفته آرومت میکنه_me #

عشق یعنی: یه دقیقه بغل کردنش تایه هفته آرومت میکنه_me #

چِــۀ خــوب شُــد کــِه بِـــــۀ دُنْــیا آمَــدی وچِــه خــوبتَـر شُــد ڪــۀ دُنیــاۍ مَــن شُــدی😻♥️عِـــشقِ دِلَــمــ #مَهــــیاییمــ #2سالِگـــے #

چِــۀ خــوب شُــد کــِه بِـــــۀ دُنْــیا آمَــدی وچِــه خــوبتَـر شُــد ڪــۀ دُنیــاۍ مَــن شُــدی😻♥️عِـــشقِ دِلَــمــ #مَهــــیاییمــ #2سالِگـــے #

این روزها شـــدیدا هستیم و در عین حال عمـــیقا نیستیم …

این روزها شـــدیدا هستیم و در عین حال عمـــیقا نیستیم …"me"

ما مست نمیکنیم ک حالمون خوب بشه...مست میکنیم ک یادمون بره حالمون بده.._me_

ما مست نمیکنیم ک حالمون خوب بشه...مست میکنیم ک یادمون بره حالمون بده.._me_

😍 اینم سوپرایز برای «رفیق جونی »«خواهریم»😍 الهی بگردم

😍 اینم سوپرایز برای «رفیق جونی »«خواهریم»😍 الهی بگردم

🎉 بهارمـ🎈 الـــــھی مـــن دورت بگــــردمــ🎊 👻 رفیـــق

🎉 بهارمـ🎈 الـــــھی مـــن دورت بگــــردمــ🎊 👻 رفیـــق"خــــواهریــمــ"دنیـــامــ"تــــولدت مبــــارڪ👻

😍 💞 کژال خانوم💞 😍

😍 💞 کژال خانوم💞 😍

😒 عزایناااا😒

😒 عزایناااا😒

😒 منم عزایناااا😒

😒 منم عزایناااا😒

👈 شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست(؛☝ ️ 'me_

👈 شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست(؛☝ ️ 'me_

👑 تولد تایم👑

👑 تولد تایم👑

😍 سوپرایز رفیق جونی😍

😍 سوپرایز رفیق جونی😍

👈 به.جایی.رسیدم.که.با.هیچکی.حرفی.ندارم(؛☝ ️

👈 به.جایی.رسیدم.که.با.هیچکی.حرفی.ندارم(؛☝ ️ "me_

به وقت دلتنگی دلبر:-)

به وقت دلتنگی دلبر:-)"me"

😍 وقتی با ذوق براش کیک درس میکنم😍 تولدت هزاااااراااان بار مبارک یدونم❤ 😍

😍 وقتی با ذوق براش کیک درس میکنم😍 تولدت هزاااااراااان بار مبارک یدونم❤ 😍

_خوشمزه تایم_

_خوشمزه تایم_

باشگاه تایم #یلدای همگی مبارکااااااا😍 ❤ 👑

باشگاه تایم #یلدای همگی مبارکااااااا😍 ❤ 👑

اٍالـــــــــھۍ بٍمـــــــــیرمــ😞 💔

اٍالـــــــــھۍ بٍمـــــــــیرمــ😞 💔