لعنت به بغض

لعنت به بغض

بازم این عشقولی چند تا لایک داره ؟
۳

بازم این عشقولی چند تا لایک داره ؟

کسی نیست من حوصلم سررفته چیکار کنم عههه

کسی نیست من حوصلم سررفته چیکار کنم عههه

حوصلم سررفته !!!!!!

حوصلم سررفته !!!!!!

به نظرتون چندتا لایک دارن؟
۱

به نظرتون چندتا لایک دارن؟

آخ جون امتحانام تموم شد هورااااااツ

آخ جون امتحانام تموم شد هورااااااツ

من درحال خوندن روانشناسی و امتحان ترم عه عه

من درحال خوندن روانشناسی و امتحان ترم عه عه

ツ..........

ツ..........

ای خدا این امتحانای من تمومی نداره عه عه عه

ای خدا این امتحانای من تمومی نداره عه عه عه

کامنت لطفا ツ
۲

کامنت لطفا ツ

خوجل شدم خخخخخخ
۱

خوجل شدم خخخخخخ

آخییییییییی

آخییییییییی

لایییییک لطفا

لایییییک لطفا

هرکی خوشش اومد لایک کنه

هرکی خوشش اومد لایک کنه

نیما در رمان قرار نبود و روزهای بارانی

نیما در رمان قرار نبود و روزهای بارانی

توسکا در رمان روز های بارانی و توسکا

توسکا در رمان روز های بارانی و توسکا

جواب بدید
۸

جواب بدید