اینم واسه دوتا عشقولیا رها و فاطمه گگللللووو هاااخخخخ بییید ...
۱۰۳

اینم واسه دوتا عشقولیا رها و فاطمه گگللللووو هاااخخخخ بییید ...

روزی پایان میدهم ب شیطنتهایم وبه خنده های بلندم
۱۰

روزی پایان میدهم ب شیطنتهایم وبه خنده های بلندم

عید نزدیکه پس ب همتون پیشاپیش تبریک عرض میکنم اینم سبزه تزری...
۸

عید نزدیکه پس ب همتون پیشاپیش تبریک عرض میکنم اینم سبزه تزری...

منو اهنگام یهویی
۹

منو اهنگام یهویی

جمعه هارا باید سکوت کرد درفراق یار  الهم عجل ولیک الفرج....
۲

جمعه هارا باید سکوت کرد درفراق یار الهم عجل ولیک الفرج....

لاکم چطوره ....هر کی بی خوابی زده ب سرش بیاد اینجا
۱۰

لاکم چطوره ....هر کی بی خوابی زده ب سرش بیاد اینجا

من موخوام
۴۳

من موخوام

واااییی
۱۱

واااییی

عزیزای من رنگ امسال البته یکم روشن تر
۳

عزیزای من رنگ امسال البته یکم روشن تر

ارزوم برای شما این عکس کنار عشقتون
۱۱

ارزوم برای شما این عکس کنار عشقتون

شیرین ترین حس دنیا داشتن توست ک آرامم میکند
۲

شیرین ترین حس دنیا داشتن توست ک آرامم میکند

دلم اخخخخخخ
۴۱

دلم اخخخخخخ

من موخوام ازینا رها فاطمه دس ب کار شید دیگه
۳

من موخوام ازینا رها فاطمه دس ب کار شید دیگه

قشنگه؟
۱۰

قشنگه؟

دخملونه
۸

دخملونه

میدوستم
۴۶

میدوستم

میدوشتم
۲

میدوشتم

لایک داره خخخخخ
۵

لایک داره خخخخخ

قشنگه نظرتون ؟؟؟
۴

قشنگه نظرتون ؟؟؟

منو رفیقم یهویی
۶

منو رفیقم یهویی