عید همه مبارک
۳

عید همه مبارک

منو حرمسرای دربارم,همین الان یهویی...
۴

منو حرمسرای دربارم,همین الان یهویی...

خریت تا کجا آخه...
۲۴

خریت تا کجا آخه...

اهمیت دندان در ظاهر فرد
۱۴

اهمیت دندان در ظاهر فرد

فقط اثرات خندست که کل بدنو تحت تاثیر قرار میده
۴

فقط اثرات خندست که کل بدنو تحت تاثیر قرار میده

تنها کسی که اگه به شکمش پا میکوبیدی خوشحال میشد مادرته
۷

تنها کسی که اگه به شکمش پا میکوبیدی خوشحال میشد مادرته

چه شباهتی...
۲

چه شباهتی...

زیباست
۱

زیباست

خیلی خنگ بوده
۵

خیلی خنگ بوده

خدایا چه روزگاری شده
۴

خدایا چه روزگاری شده

باحاله
۳

باحاله

خلاقیت
۴

خلاقیت

خخخخخ
۱

خخخخخ

عزیزم

عزیزم

اصلا با روان آدم بازی میکنه
۱

اصلا با روان آدم بازی میکنه