بعضی چیزهادرجهان خیلی مهم ترازدارایی هستند....یکی ازآنها توا...
۸۲

بعضی چیزهادرجهان خیلی مهم ترازدارایی هستند....یکی ازآنها توا...

درک کردن یک زنکار سختی نیست!فقط مرد می‌خواد …:smiling_face_w...
۵

درک کردن یک زنکار سختی نیست!فقط مرد می‌خواد …:smiling_face_w...

شهر از بالا زیباستو آدم ها از دور جذابفاصله مناسب رو حفظ کنی...
۲

شهر از بالا زیباستو آدم ها از دور جذابفاصله مناسب رو حفظ کنی...

اگــر تــقــدیـــر لـــیـــمـو تـرشـــی بــه دســت تـــو داد...
۳

اگــر تــقــدیـــر لـــیـــمـو تـرشـــی بــه دســت تـــو داد...

ادم برفی هم که باشی دلت میخواهد یک نفر باشد تا گرمت کند..مهم...
۴

ادم برفی هم که باشی دلت میخواهد یک نفر باشد تا گرمت کند..مهم...

شــرمـــنـــــده می کـــنـــد فــرزنــــــد را ...دعـــــای ...
۳

شــرمـــنـــــده می کـــنـــد فــرزنــــــد را ...دعـــــای ...

تو می دانیحتی اگر کنارم نشسته باشیباز هم دلتنگ توامحالا ببین...
۲۸

تو می دانیحتی اگر کنارم نشسته باشیباز هم دلتنگ توامحالا ببین...

برای ناراحت بودن خیلی وقت داریپس چرا به فردا موکولش نکنی؟!
۱۸

برای ناراحت بودن خیلی وقت داریپس چرا به فردا موکولش نکنی؟!

سلاممم دوستای مهربونم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::s...
۵۰

سلاممم دوستای مهربونم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::s...

یادت باشه.....!گذشته رو اگه به دوش بکشی،کمرت خم میشه.....!ول...
۲۸

یادت باشه.....!گذشته رو اگه به دوش بکشی،کمرت خم میشه.....!ول...

زندگی مثل پیانو میمونه هم روزای سفید داره هم سیاه ولی وقتی ب...
۱۵

زندگی مثل پیانو میمونه هم روزای سفید داره هم سیاه ولی وقتی ب...

نیست نشانِ زندگیتا نرسد نشانِ تو ...
۸

نیست نشانِ زندگیتا نرسد نشانِ تو ...

مانده‌امبی تو چراباغچه‌ام گُل دارد ...
۵

مانده‌امبی تو چراباغچه‌ام گُل دارد ...

هیچ گاه یک روز خوب را با فکر کردن به یک روز بد خراب نکنید......
۷

هیچ گاه یک روز خوب را با فکر کردن به یک روز بد خراب نکنید......

میروم و نمیرود از سرِ من هوایِ تو
۱۹

میروم و نمیرود از سرِ من هوایِ تو

صبح شدهپـنجره را بگشا بشنو "خــدا" صدایت میزندبخند که "خــــ...
۵

صبح شدهپـنجره را بگشا بشنو "خــدا" صدایت میزندبخند که "خــــ...

زندگی زیباست,تماشاییست..
۱۱

زندگی زیباست,تماشاییست..

مهم نیست موانع و سختی ها و غمها چقدر بزرگ و غیر قابل حمل به ...
۱۵

مهم نیست موانع و سختی ها و غمها چقدر بزرگ و غیر قابل حمل به ...

بعضی چیزهادرجهان خیلی مهم ترازدارایی هستند....یکی ازآنها توا...
۵

بعضی چیزهادرجهان خیلی مهم ترازدارایی هستند....یکی ازآنها توا...

هرموقعاز همه چیز خسته بودیهرموقع فکر کردی تنهاترین شدیکافیه ...
۱۱

هرموقعاز همه چیز خسته بودیهرموقع فکر کردی تنهاترین شدیکافیه ...