معصومه

mahsoma

😉😉همیشه خوش باشید،
خوش برخورد،
خوش اخلاق،
فقط مجازیه اینجاست ،،
لبخند و مهربانی را بین دوستان
پخش کنید
و از قهر و کینه دور باشید 😉😉

در دل آزادگان باشد *ولای عسکری*جان هر آزاده ای گردد *فدای عس...
۱۲

در دل آزادگان باشد *ولای عسکری*جان هر آزاده ای گردد *فدای عس...

یه روزایی هست؛آدم اینقدر حالش خوبهکه هیچ اتفاقی نمیتونهحال خ...
۱۱

یه روزایی هست؛آدم اینقدر حالش خوبهکه هیچ اتفاقی نمیتونهحال خ...

خودت باش،نه تنديسی كه ديگران می خواهند!وقتی قالب فكر ديگران ...
۵

خودت باش،نه تنديسی كه ديگران می خواهند!وقتی قالب فكر ديگران ...

انسانِ با استعداد، تيرِ خود را به هدفی می زند كه هيچكس نمی ت...
۲

انسانِ با استعداد، تيرِ خود را به هدفی می زند كه هيچكس نمی ت...

محبت ها هیچوقتفراموش نمیشناگه محبت کردی اونقدر میچرخهتا یه ر...
۲۳

محبت ها هیچوقتفراموش نمیشناگه محبت کردی اونقدر میچرخهتا یه ر...

فرقی نمی‌کندگودال کوچکی باشییا دریایی بزرگزلال که باشی🍃آسمان...
۷

فرقی نمی‌کندگودال کوچکی باشییا دریایی بزرگزلال که باشی🍃آسمان...

ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ...
۳۰

ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ...

هر کسی... سزاوار فرصتی دیگر است... اما...نه برای همان اشتباه...
۱۳

هر کسی... سزاوار فرصتی دیگر است... اما...نه برای همان اشتباه...

ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ را...ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هیچکس ﺩﺭﺍﺯ نکـﻦ !تا ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ...
۲۰

ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ را...ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هیچکس ﺩﺭﺍﺯ نکـﻦ !تا ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ...

💕دوستای مجازیمون اصرار دارن واقعی بشن و یه تیکه از زندگیمون ...
۲۷

💕دوستای مجازیمون اصرار دارن واقعی بشن و یه تیکه از زندگیمون ...

عشق که می‌آید سمتتبی منطق عاشق می‌شویتمامت می‌شود دلیکه حرف ...
۱۵

عشق که می‌آید سمتتبی منطق عاشق می‌شویتمامت می‌شود دلیکه حرف ...

‌‌‌‌‌‌صبح' يعنی عشقی مملو از «تــو»که با طلوع خورشید آغاز می...
۳۳

‌‌‌‌‌‌صبح' يعنی عشقی مملو از «تــو»که با طلوع خورشید آغاز می...

کاش می‌شد *بچـگی* را زنده کرد  🍂🌷"کودکی شد"کودکانه گـریه کرد...
۵

کاش می‌شد *بچـگی* را زنده کرد 🍂🌷"کودکی شد"کودکانه گـریه کرد...

خبررررررررریه😜😜😜😜
۱۶

خبررررررررریه😜😜😜😜

😂😂😂😂😂😂
۱۲

😂😂😂😂😂😂

بنظرتون چرا😆😆😆
۱۳

بنظرتون چرا😆😆😆

بدلیل مشغله کاری تا یمدت نیستم امیدوارم بتونم دوباره برگردم ...
۶۳

بدلیل مشغله کاری تا یمدت نیستم امیدوارم بتونم دوباره برگردم ...

همیشه یادت باشد کهدر ارتفاعی معین،دیگر هیچ ابری وجود ندارد. ...
۳۵

همیشه یادت باشد کهدر ارتفاعی معین،دیگر هیچ ابری وجود ندارد. ...

زندگی راستین شما زمانی است كه كاری برای كسی انجام دهید كه تو...
۱۲

زندگی راستین شما زمانی است كه كاری برای كسی انجام دهید كه تو...

🍃 _ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ﻓﺎﺳﺒﻘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻒ...
۵۹

🍃 _ﺇﺫﺍ ﺳﺒﻘﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ﻓﺎﺳﺒﻘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻒ...