زندگی آنقدر ابدی نیست  که بخوایی مهربانیت را به فردا انداخت
۷

زندگی آنقدر ابدی نیست که بخوایی مهربانیت را به فردا انداخت

عجیبا غریبا
۸

عجیبا غریبا

عشقم☺
۲۵

عشقم☺

تعجب نکن اگر شعر تازه ای برای تو نمی نویسمهیچ مدادی وقتی خیس...
۸

تعجب نکن اگر شعر تازه ای برای تو نمی نویسمهیچ مدادی وقتی خیس...

روزهای سختگام های آینده ما را استوارتر و تندتر می کند
۴

روزهای سختگام های آینده ما را استوارتر و تندتر می کند

حرفی نیستفقط مینویسم رفتآن احساسی که تو را دوست میداشت
۱

حرفی نیستفقط مینویسم رفتآن احساسی که تو را دوست میداشت

خنده بهترین اسلحه جنگ با دشواری های زندگیهامیدوارم همیشه مسل...
۱

خنده بهترین اسلحه جنگ با دشواری های زندگیهامیدوارم همیشه مسل...

بغض هایم رابه آسمان سپرده ام, خدا به خیرکند باران امشب را
۳

بغض هایم رابه آسمان سپرده ام, خدا به خیرکند باران امشب را

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنیو دست های خودت خیس نش...
۱

محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنیو دست های خودت خیس نش...

K ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ ... ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﺴﺒﯽ ﻧﻤیشه ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣ...
۳

K ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ ... ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﺴﺒﯽ ﻧﻤیشه ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﺮﺩ ... *ﻣ...

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی ...
۳

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ، گاهی سکوت میکنم تا بفهمی ...

معنی خنگول == به کسی گفته میشود که قلبی پاک و بی گناه دارد. ...
۱

معنی خنگول == به کسی گفته میشود که قلبی پاک و بی گناه دارد. ...

هر چه گویم عشق را شرح و بیانچون به عشق آیم خجل مانم از آنگرچ...
۲

هر چه گویم عشق را شرح و بیانچون به عشق آیم خجل مانم از آنگرچ...

یارو توی هواپیما میره داخل کابین خلبان با تهدید میگه برو فرا...
۶

یارو توی هواپیما میره داخل کابین خلبان با تهدید میگه برو فرا...